Is

Tid i tystnad. Visst händer det att jag läser inlägg på FB, men nu kopierar jag in länkar i ett speciellt dokument med rubriker som ledarskap, behov av handleda...