Självbild

Har du tänkt på hur du ser på dig själv? I Damernas värld nr 3 för 2015 läst jag Åsa Brolins artikel “Gör upp med din självbild!”. Den väckte tankar. ”Vår...