2 Hjälparen

“Jag är din vän. Andra behöver mig.”

“Tvåor är givmilda, energiska och vänliga människor som inte drar sig för att ta i där det behövs. De är gladlynta och ser positivt på tillvaron och framtiden. Man dras till Tvåor och känner sig sedd och bekräftad. De är uppmärksamma på hur de kan hjälpa andra människor och delar med sig av det de har. Här träffar vi utåtriktade, intresserade individer som visar ett ärligt intresse för andra människor och deras liv och leverne. Tvåor håller reda på vad som hänt i andra människors liv. Ju mer man vet 

 

Karäktärer

Kettis Per Hansson

Anders Nohr Moraeus (3:a vinge)