8 Utmanaren

“Jag tar ansvar. Ingen kan styra mig.”

ENNEAGRAMMET OCH DE NIO LIVSSTRATEGIERNA

Åttor är ärliga och kraftfulla. Passionerade med en energi och utstrålning som fyller rummet och inte lämnar någon oberörd. Beskyddande och omhändertagande, tar ansvar för det som kommer i deras väg. “De är intensiva, bullriga och har lätt till både skratt och vrede.”

Beredd att ta strid för en rättfärdig sak.

Vrede uttrycks självklart och kraftfullt.

“Åttor är strävsamma och har fokus på målet. De har energi som få och sliter för att få ett arbete utfört. “Om ingen annan tar tag måste jag göra det.”… Arbetet har inget imagevärde.” Därför kan Åttan göra “ingenting”.

“För Åttan är det viktigt att veta vem som bestämmer.”

Hennes driv och energi kan försätta berg men tyvärr blir inte resultatet det bästa.”

 

Stressben till Femman

Vid stress känner Åttan sig “motarbetad och missförstådd och skuldbelägger andra, känner sig motarbetad och missförstådd och börjar “slåss”. Förlorar hon då kampen tar hon fram reservplanen som går ut på att vända människor ryggen och kära helt ensam. Hennes energi får något av en härdsmälta och hon får tillgång till sin stresspunkt.” “Åttan drar sig tillbaka och drabbas både av handlingsförlamning och av en mental aktivitet som upplevs ostrukturerad, varm i huvudet men samtidigt en kyla i kroppen. Ofta handlar det om hur man ska kunna vedergälla och skuldbelägga dem som bär ansvaret för ens obehag.” “Hon vilar, uppdaterar sin kunskap och hämtar styrka samtidigt som hon har lättare att bevara sin integritet och visa sina gränser.” 

 

Åtta med sjuavinge – Självstyrande

Otålig, högljudd och förmodligen den mest påstridiga av alla typerna. “De är känslostyrda, jordnära, tydliga, raka och behandlar alla lika. De tar initiativ och får saker gjorda. Det finns en självklarhet i att de ska lyckas, de attraherar människor och skapar hopp. Då de mår dåligt blir de överdrivna, otåliga och skoningslösa – inget annat än den egna njutningen betyder något.”

Negativ spiral

Tar saken i gena händer “Här gäller det att vara stark och bara lita på mig själv. Jag måste kontrollera de andra och ge igen då de uppför sig illa”. Behovet att med egen kraft styra tillvaron, förstärks av en livslust och skambefrielse. Detta visar sig i en enastående aptit på livet och kroppens njutning. Men att skydda sig själv och lägga skulden på andra kan leda till konstant krig och blir till en fixering.”

“Skambefrielse/kättja är Åttans passion och denna dödssynd får sin näring av fixeringar som skuldbeläggande, omåttlighet och att undvika att bli kontrollerad av någon. Åttan uppfattar att hon ar ett gott uppsåt med det hon gör eller vill göra. Det finns inget att skämmas för, om det ändå inte blir bra så känns det uppenbart för Åttan att det måste bero på något som ligger utanför hennes kontroll. Alltså är det någon annans fel.”

“Skuldbeläggandet kan resultera i hämnd, men kallar det vedergällning.”

Den egna svagheten är en blind fläck “jag är stark, men du är svag”.

Storhetsvansinne, våld och tortyr är Åttans sista strategi för att klara sin överlevnad.

Språk och kommunikation

Saknar dold agenda och kommunicerar direkt och tydligt. “De kräver samma slags kommunikation från andra. De kräver logik och sanning från sin omgivning. Åttor talar “JAG-språk” och är snabba att gå från ord till handling. De använder effektfulla ord vilket ibland inkluderar både kraftuttryck och vulgära antydningar. Ibland testar de människor genom att säga konstiga och provocerande saker och kan ha svårt med eftertänksamma människor som de inte riktigt hinner vänta in. De talar högt, uttrycker sig bestämt och ofta auktoritärt. De har lätt att fatta beslut, ofta samtidigt som de talar.”

Karaktärer

Fogden J Arfwedsson (7:a vinge)

Gyris-Mats (7:a vinge)

Hindrik

Justina

Landdomare Magnus Persson (9:a vinge)