Hur gör man när man ska skilja sig?

Hur många gånger har jag inte fått denna frågan. Hur säger man? Hur göra man? När är det bästa tillfället?

Jag önskar att jag hade svaren – men det är inte så enkelt.

Här ska jag enkelt försöka förklara hur man sköter det juridiska.

För den som är sambo är det viktigt att tänka på att man måste begära bodelning inom ett år från att man flyttade isär. Vad som ska bodelas om man har varit sambo hittar du på hemsidan.

Om man är gift måste man ansökan om äktenskapsskillnad. (Se mer om detta på hemsidan.)

Enligt lagen skall bodelningsavtal skrivas, men om det inte finns någon fastighet eller bostadsrätt är det ingen som kontrollerar att det blir gjort. Jag rekommenderar ändå att en handling upprättas – annars kan en make komma tillbaka i framtiden och begära bodelning.

Bodelningen skall göras med utgångspunkt från vad makarna äger den dagen ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten.

Låt oss säga att Anders och Bettan lämnar in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten den 25 september 2011. De skall då begära kapital- och räntebesked från banken per den 25 september. Om Anders mor avlider den 20 september skall hans andel i dödsboet räknas med. Avlider hon den 30 september skall arvet efter hans mor inte delas.

Vi antar att Anders och Bettan äger hälften vardera av en fastighet som Bettan vill ta över. För att veta värdet på fastigheten anlitar de en mäklare som gör en värdering. De kan sedan lägga in siffrorna i vår kalkyl på hemsidan för att se hur mycket de skulle fått över om de sålt fastigheten. (Obs du behöver lägga upp dig som medlem för att komma åt tjänsterna.) På hemsidan kan man enkelt se utfallet om mäklarprovisionen eller marknadsvärdet ändras.

Vi antar att Anders och Bettan skulle ha fått 400 kkr över om de sålt fastigheten och betalt lån, kapitalvinstskatt och mäklarprovision. Om Bettan vill ta över huset skall hon betala Anders halva summan. Hon övertar betalningsansvaret för den latenta kapitalvinstskatten. Genom att överta fastigheten genom bodelning slipper Bettan betala stämpelskatt.Ibland väljer par att sälja fastighetsandelen istället. Ett skäl kan vara att den part som flyttar vill köpa en ny fastighet och ansöka om uppskov med kapitalvinstskatten. Det kan också vara så att man är osäker på vilka avdrag för reparationer som kommer att gå igenom.  

Om Anders och Bettan bara har bott ihop i 4 år finns det en jämkningsregel som säger att endast 80% av deras egendom skall bodelas.

Om Anders äger hälften av fastigheten (200 kkr) och ytterligare 1 800 kkr uppgår hans giftorättsgods till 2 Mkr.80% av detta är 1,6 Mkr – detta skall delas.

Om Bettan äger den andra halvan av fastigheten och ytterligare 200 kkr uppgår hennes giftorättsgods till 400 kkr. Dvs 320 kkr skall delas.

Tillsammans har de 1 920 kkr. När bodelningen är klar skall de ha 960 kkr vardera.

På Bettans lott lägger vi fastigheten för 400 kkr, Bettan behåller sina 200 kkr och skall ha en ytterligare bodelningslikvid om 360 kkr. Om Bettan ensam skall överta betalningsansvaret för lån är det viktigt att ha kontakt med banken på ett tidigt stadium så att man vet om de godtar Bettan som ensam låntagare.

Om makarna inte kan komma överens om egendomens värde eller hur den skall fördelas kan de ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Kostnaden för bodelningsförrättare betalas av parterna.

Om vi får ett sådant uppdrag begär vi ett förskott om minst 5 000 kr av varje make. Ofta kan det bli betydligt dyrare, men det beror på hur mycket tid vi får lägga ner. Varje telefonsamtal och mail skrivs t ex upp med minst 15 minuter. Därför kan man spara mycket pengar genom att komma överens om bodelningen själv. 

När man kommit överens om hur egendomen skall fördelas skall man upprätta ett bodelningsavtal. Då är det klokt att anlita en advokat.

På hemsidan har vi tagit fram ett formulär där man kan fylla i uppgifter och boka en telefonkonsultation. Om vi får reda på belopp och fastighetsbeteckning innan konsultationen kan vi ha ett förslag färdigt som vi kan gå igenom tillsammans på datorskärmen. Sedan kan vi skicka originalhandlingarna till banken. Ofta skall parterna ändå träffa banken för att avsluta gemensamma konton och föra över lån. 

Genom att utveckla stödtjänster på hemsidan och hitta en smidig handläggning är det vår förhoppning att vi skall kunna hjälpa människor begränsa advokatkostnaderna med bibehållen kvalitet.

Bara-vara-i-nuet-tid

Är mitt tempo för högt? Många i min omgivnig anser det. Men de ser inte den här sidan av mig. Hela helger där jag gör absolut ingenting. Bara är i nuet utan planering och stress. Bara gör det som känns rätt just här och nu. Lägger i en maskin tvätt bara för att jag vill och gör det utan ansträngning. Njuter av att lyssna på musik när jag stryker.

Stannar upp och är närvarande i samtalen med barnen när de känner för att prata. Lyssnar av. Vill de Laga mat tillsammans gör vi det – men bara för att vi känner för det just då. Alltid finns alternativet att gå ut och äta.

Barnen säger att jag kräver mer än andra föräldrar. För att livet ska fungera med tonåringar som bor hos mig alltid krävs det struktur. Hemmets sysslor är uppdelade mellan dem. De ansvarar för tvätt, städning, handla och laga mat. Jag stöttar till – men det är inte mitt ansvar. Jag tror inte att man hjälper barnen genom att passa upp dem. Hur ska de då klara sig när de flyttar hemifrån?

Hos oss är diskussionerna höga – men vi lever med en ärlighet. Barnen argumenterar för sina ståndpunkter.

Det svåra med att vara förälder är att man inte vet om man gjorde rätt förrän efteråt.

Precis som i företaget jobbar jag efter frihet under ansvar.

Bara-vara-tid….cykla till stranden. Gå barfota i vattenbrynet. Skrapa knäna på stenarna när jag fullständigt går upp i fotograferandet.

Sådan tid fyller mina energiförråd så att jag orkar veckans höga tempo.

Texter

image

Ligger kvar i sängen och läser bloggar på min HTC. Himlen har blivit lika grå som i torsdags. Funderar på varför mina texter på ambassaden och här är så olika. Kanske handlar det om min sinnesstämning när jag bloggar. Här bloggar jag ofta med mobilen i situationer när jag längtar efter att skriva. När jag känner mig harmonisk. Eller så sätter jag mig för att skriva en text Jag funderat länge på.

Ambassadörsbloggen är mer en ventil. När jag är stressad eller förbannad slänger jag mig in på sidan. Smattrar snabbt iväg en blogg. Pyser ut de där överskottstankarna så att det blir plats att fokusera på juridiken. 

Funderar på hur jag egentligen vill ha den här bloggen.

Timkostnadsnormen

Länge har vi advokater klagat på att timkostnadsnormen är för låg.

Timkostnadsnormen bestäms årligen av regeringen och bygger på antaganden om vad det kostar att driva en advokatbyrå, se artikel i InfoTorg Juridik.

Varför är timkostnadsnormen så viktig för advokater? Timkostnadsnormen styr ersättningen i många av ärendena inom humanjuridiken. Affärsjuristerna är däremot inte bundna av någon timkostnadsnorm. Därför kan affärsjurister ofta fakturera arvoden som är tre-fyra gånger högre än timkostnadsnormen. De stora skillnaderna i ersättningsnivårena har gjort att det är svårt att få lönsamhet om man anställer en biträdande jurist för humanjuridik. Risken är stor att det inom några år blir brist på advokater som arbetar inom humanjuridik. Jag anser att det är en fara för rättssäkerheten!

Enkäten (som jag ägnade fredagkvällen åt att börja fylla i) delar upp juristernas arbetsområden enligt följande;

Rättshjälpsområdet (offentligt försvar, rättshjälp, målsägandebiträde, offentligt biträde, övriga områden inom rättshjälpsområdet)

Rättsskydd (familjerätt, civilrätt etc)

Privatfinansierad humanjuridik (exv privat försvarare, testamente, bouppteckningar, bodelningar)

Övriga områden (affärsjuridik, konkurser etc)

Advokatens arvode styrs av timkostnadsnormen både vad gäller rättshjälpen och rättsskyddet. När det gäller rättshjälpen kan dessutom tingsrätten “skära” i kostnadsräkningen om de anser att advokaten lagt ner för mycket tid. Då har advokaten inte rätt att få ut ersättningen av klienten – så det blir lite av ett lotteri om man ska få ersättning för allt nedlagt arbetet eller inte.

När det gäller uppdragen som offentlig försvarare är ersättningen styrd av brottmålstaxan. Då bestäms ersättningen efter en schablon där förhandlingstiden blir avgörande. Taxorna i mindre mål är så snålt tilltagna att det i regel inte ens finns utrymme att träffa klienten om man skall få en rimlig ersättning. Dessutom inkluderas restid under en timme i schablonersättningen. Det innebär att det blir ännu sämre lönsamhet för en advokat utanför domstolsorten.

Privatfinansierad humanjuridik är inte styrd av några taxor, men eftersom det är privatpersoner som betalar blir timkostnadsnormen ofta vägledande i enklare ärenden.

Att få en förändring när det gäller timkostnadsnormen är avgörande för om det i framtiden skall finnas advokater på mindre orter. Personligen anser jag att det är viktigt att det finns advokater utanför storstäderna. Att relativt snabbt kunna få tid hos en advokat när det uppstår problem tror jag kan förebygga långa och dyra konflikter. Då ska steget inte vara för stort.

I dag har de flesta advokater alltför hög arbetsbelastning. Tyvärr kan väntetiden därför bli lång. Om inte timkostnadsnormen förändras tror jag att det blir stor brist på advokater som väljer att arbeta inom humanjuridiken.

Timkostnadsnormen

 Oj, oj… skulle bara fylla i en undersökning om timkostnadsnormen… 14 frågor varav flera som kräver att vi går tillbaka i bokföringen. Men frågan är viktig! Kopierar in brevet och klurar över frågorna…

Hej Annika Andebark!

 

För en tid sedan fick ni e-post angående en undersökning med syfte att utvärdera timkostnadsnormens beräkningsmodell. Vi saknar fortfarande ert svar!

 

Statskontoret har av regeringen fått i uppdrag att överväga om beräkningsmodellen för timkostnadsnormen inom rättshjälpsområdet bör förändras. För att bedöma om timkostnadsnormens nuvarande konstruktion och nivå är lämplig, krävs bl.a. uppgifter om kostnader och debiterad tid för den advokatverksamhet som bedrivs inom rättshjälpsområdet idag. Det finns inga sådana uppgifter i befintliga register och därför har Statskontoret bedömt att det är nödvändigt att samla in uppgifterna med hjälp av en enkätundersökning.

 

Att delta i undersökningen är frivilligt men för att undersökningen skall ge rättvisande resultat är det väldigt viktigt att just du svarar på frågeblanketten. Ditt svar kommer att vara ett betydelsefullt underlag vid utvärderingen.

 

Studenter

image

Ida Andersson, Martina Lindkvist och Louise Abertson Witting har praktiserat här denna vecka. Brottmålsförhandling, huvudförhandlingen i arbetsrätt och uppsats skrivande. (Vi hoppas kunna få lägga ut uppsatserna så småningom.)

Tack för god rabarberpaj.

Kl 6.06… Mörkt…

image

Saknar ljuset… Vill ligga kvar i sängen…. Men vet att jag tänker så mycket bättre hela dagen om jag unnar mig en morgonpromenad. Och idag behöver jag vara skärpt… Massor som måste göras…

Vaknade 4.55

image

Alldeles för tidigt! De två dagarna i Stockholm i kombination med tre dagar utanför kontoret gjorde att jag kom hjälplöst efter.

Jag är ständig tidsoptimist och eftersträvar en hög servicegrad. Men ibland funkar det bara inte. Det dyker upp akuta ärenden som måste gå före. Att planera tiden som advokat är inte helt lätt.

När jag startade 2004 var det i liten skala – det skulle bli ett levebrödsföretag med låga kostnader. Jag  köpte en lagbok och tecknade ansvarsförsäkring. Dator och mobil hade jag redan.

2006 kändes hemmakontoret för litet. Jag letade lokal att hyra och blev med fastighet.

2007 började min första sekreterare, Annika, med hjälp av arbetsförmedlingen. Idag är vi fyra jurister. Emma, Johan och Caroline började alla i februari i år. Då hade jag haft för mycket att göra ett bra tag.

Man skulle kunna tro att vi nu skulle ha tid över, men ärendena har ökat i samma takt. Det händer ganska ofta att vi säger nej till ärenden. När vi väl tackat ja vill vi kunna engagera oss och göra ett bra jobb – inget hafsverk.  Men det känns aldrig bra att säga nej. Ofta har klienten valt oss av någon anledning.

Igår fick jag en förfrågan om försvararuppdrag i norra Sverige efter rekommendation. Här var det dock enklare att hänvisa till att tingsrätten inte skulle komma att förordna en så långväga advokat.

Vinos

image

Vilken dag! Så många härliga möten. Från morgonens företagsfrukost till kvällens träff med kvinnliga jurister över en fantastisk sallad (arrangerad av Jonas i Vattentornet). Däremellan ett högt tempo. Två testamentsbevittningar, massor av telefonsamtal, arbete med svaromål och yttrande i två vårdnads- umgängesmål (men blev avbruten av akuta ärenden så jag fick be om anstånd hos tingsrätten).

Kvällen avslutades med att  ett glas vin på ett företagsarrangemang som spontant besöktes på väg hem från tjejträffen.

Fredag i morgon …. Har insett att kvällen kan bli sen…. Bara måste hinna fram i alla ärenden…. Nästa vecka är det högt tempo igen.