Vardagslyx

image

I förmiddag ska jag arbeta hemifrån. Sedan i februari har vi extern server. Leverantören har garanterat att säkerhetsnivån är hög och att systemet används av sjukhus.

Lösningen är dyr – men gör att vi enkelt kan starta nya kontor till en låg kostnad.

Samtidigt gör servern att det är enkelt att arbeta hemifrån.

Idag ska jag äta lunch i Malmö med en coach som jag träffade på ambassadörsdagen i Stockholm. Därefter ska jag träffa Svante för att göra klart bloggen. Så nu blir bloggandet på riktigt, men äntligen har jag släppt prestationskraven. Det känns som om jag hittat min ton och att jag skriver mer för mig själv än läsaren.

Fram till att tåget går halv elva jobbar jag hemifrån.

Bra för miljön och ger mig lite vardagslyx att stanna längre i sängen.

Om jag inte hade haft för vana att gå upp innan sex skulle jag inte ha uppskattat att ligga och dra mig till klockan sju, men nu känns det nästan som om det är helg.

Ska äta frukost med sonen innan morgonpromenaden. När morgonen blir allt mörkare är det viktigt för mitt välbefinnande att hitta tillfällen att tanka morgonljus.

Äktenskapsförord

På skrivbordet ligger brevet med frågor jag lovade att besvara gratis i bloggen (se här). Att förklara juridik på ett enkelt sätt är inte lätt – ibland är det bara som att orden stakar sig. När jag inte hittar det där flytet blir det så svårläst.

Innan Anna och Boris gifte sig hade de skrivit ett äktenskapsförord med följande innehåll;

“Undertecknade som ämnar ingå äktenskap med varandra, bestämmer genom detta äktenskapsförord att all egendom jag, Anna, medför i boet skall anses som min enskilda egendom. Vidare förbehåller jag, Anna, mig såsom enskild all den egendom, även genom eget arbete, som under äktenskapet kan komma att tillfalla mig, och får sålunda ingenting av vad jag genom detta äktenskapsförord förebehållig mig såsom min enskilda egendom tillgripas för min mans redan befintliga eller blivande skulder.
Likaledes skall all gäld, som någon av oss ikläder sig, vara enskild natur utan skyldighet för någon av oss att svara för den andres förbindelser.
Sålunda överenskommet betyga.”

Det kan vara klokt att underteckna äktenskapsförordet innan giftermålet. Risken är att det annars inte blir undertecknat. För att det skall bli giltigt måste det emellertid registreras vid tingsrätten. I samband med registreringen skickas en kopia till SCB. Därför kan man få en kopia av alla äktenskapsförord genom SCB.

Det här äktenskapsförordet var registrerat och därmed giltigt. Men varför hade äktenskapsförordet skrivits och vilken effekt skulle det få?

Jag läste det fler gånger och frågade till slut Boris och Anna.

Bakgrunden till äktenskapsförordet var att Boris var skuldsatt. Därför uppmanade deras omgivning dem att upprätta ett äktenskapsförord som skulle skydda Anna om kronofogden knackade på dörren för att kräva betalning för Boris skulder.

Jag frågade vem som hjälpt dem att upprätta äktenskapsförordet. De berättade att de hittat några olika förslag på nätet och tyckte att detta motsvarade vad de behövde.

Mitt råd när det gäller äktenskapförord är att göra det enkelt. Helst skall all egendom antingen vara giftorättsgods eller enskild egendom. Då vet makarna vad de har att förhålla sig till. Eventuellt kan viss specifik egendom (t ex en fastighet eller ett företag) vara enskild egendom. Jag upplevde att de här hade blandat ihop olika luddigt angivna egendomsmassor. Min erfarenhet är att det leder till problem. Vi har haft hand om boutrednignar där dåligt formulerade äktenskapsförord medfört avsevärt högre boutredningskostnader.

Äktenskapsförord är en av de absolut svåraste avtalen att formulera! Det är viktigt att kunna förutse konsekvenserna av äktenskapsförordet.

Först – vid en utmätning saknar det betydelse om makarnas egendom är enskild eller giftorättsgods.

Under hela äktenskapet svarar vardera maken för sina skulder med sin egendom. Giftorätten är en latent rätt att vid en framtida bodelning få hälften av den andra makens egendom. Men under äktenskapet svarar var och en för sina skulder.

Om Boris är ensam lagfaren ägare till ett hus kan kronofogden mäta ut hela huset för hans skulder. Om Boris äger hälften av en fastighet kan de mäta ut hans halva av huset för hans skulder.

Det är ju enkelt att se vem som äger fastigheter, bilar, bankkonton, värdepapper. Men hur är det med mattor, kapitalvaror, konst?

Då finns det ett antal presumtionsregler som jag inte går in på här. Kortfattat kan man säga att det gäller för Anna att kunna bevisa vad som är hennes egendom. Detta kan hon bevisa genom att spara kvitton på de kapitalvaror hon köper. Det är då viktigt att kvittot står i hennes namn och att hon kan visa att hon har betalt föremålet.

Ett annat sätt att bevisa vem som äger egendomen kan vara att registrera ett äktenskapsförord där man räknar upp vilken egendom som Anna äger. Förteckningen över egendomen som registrerats får ett bevisvärde. Det är inte att egendomen är enskild som får betydelse utan att den är förtecknad.

Anna och Boris hade inte någon lista över vilka föremål som var Annas.

Å andra sidan fick äktenskapet en annan effekt. Om vi antar att Boris vinner en miljon kronor på lotteri och Anna har 100 kkr. Om de inte hade haft något äktenskapsförord skulle del delat på all egendomen vid en bodelning. De skulle då fått 550 kkr vardera (dvs Boris skulle fått betala 450 kkr till Anna). Genom att Annas egendom är enskild är det bara Boris egendom som de delar på. Han får då betala 500 kkr till Anna. Efter bodelningen har Anna 600 kkr och Boris 500 kkr.

Detta får även betydelse om Boris avlider. Är bara Annas egendom enskild blir laglotten till David (Boris särkullbarn) lägre. Utan äktenskapsförord skulle laglotten varit 275 kkr (hälften av 550 kkr). Med äktenskapsförord blir laglotten istället 250 kkr (hälften av 500 kkr).

Oj – det blev ett långt inlägg och klockan blev mycket… inser att jag får fortsätta med övriga frågor en annan dag.

Bara ett råd – var väldigt försiktig innan du undertecknar ett äktenskapsförord!!! Det är inte ovanligt att ena parten känner sig lurad vid en bodelning.

Växande

image

Alla vill vi väl ge våra barn de bästa förutsättningar att växa. Därför förvånar det mig att inte fler föräldrar tar möjligheten att delta i COPE.

Kvällens program handlade om att bortse från negativa – Små Men Irriterande Problem = SIMPar.

Kanske är det inte så viktigt om gympaväskan inte är uppackad. Det kan vara dumt att förstöra en god dialog. En god dialog behövs för att kunna hantera större problem som dåligt umgänge, droger osv.

Till nästa gång ska vi träna på att bortse från negativa beteenden hos ungdomarna. Som tur är tror jag inte att någon av dem läser min blogg;) …

Att se människor växa…

… är verkligen det bästa som finns!!!

I slutet av februari började Johan, Emma och Caroline på byrån som biträdande jurister. Johan hade erfarenhet av att vara biträdande jurist både på Ystads advokatbyrå och på Mannheimer Swartling. Ofta har det känts som om han kan mer än mig…

Emma kom från Lantmäteriets inskrivningsavdelning och hade aldrig arbetat med klienter. Caroline fick inte sin examen förrän i början av sommaren.

I samtal med Emma och Caroline kommer det fram att de nu känner sig säkra när det gäller bouppteckningar, bodelningar, testamente, äktenskapsförord, uppdrag som särskild företrädare, målsägandebiträde, vissa tvistemål, olika former av rättegångsbiträde.

Det känns verkligen fantastiskt!!! Mitt mål är – och har varit från start – att ge juristerna den allra bästa handledning för att snabbt få dem att känna sig som duktiga jurister – känna säkerhet – känna att de har en trygghet bakom sig som får dem att våga sig på nya utmaningar. Det mesta som lämnar byrån granskas fortfarande av mig – jo, jag inser att jag måste börja släppa kontrollbehovet. Samtidigt skapar det en säkerhet som jag tror främjar utveckling.

Fortfarande är mina arbetsdagar långa och den odebiterbara tiden för hög. Men att se människor utvecklas gör det mödan värt!!!

Ledarskap

Samlar tankarna för att hitta fokus i ärendena.

I förmiddag har vi träffat bank och Almi för att diskutera våra expansionsplaner. Det är så mycket jag vill genomföra och det känns som om vi har så många möjligheter. Med den plattform vi har kan vi starta nya kontor till väldigt låga startkostnader. Det utbildningsprogram jag tagit fram gör de biträdande juristerna produktiva snabbt. Även handledningen tycker jag mig ha hittat bra former för.

I oktober har det gått åtta månader sedan nystarten – nästan som en graviditet. Under den här tiden har vi testat olika organisationsformer och strukturer – äntligen känns det som om jag vet hur det ska vara!

I helgen ska jag avsätta tid för att tänka igenom och få ner det i skrit. Enligt den tidplan jag nyss har gjort ska jag kunna presentera det färdiga resultatet den 31/10. För den här gången ska jag ta det lugnt – ge mig tid att tänka.

Nästa onsdag ska jag åka tåg till Stockholm för att delta i Advokatdagarna. Tågtid är bra tanketid!Advokatbyrån Annika Andebark AB

Hösttrött

image

Det är alldeles svart utanför fönstret fastän klockan är 5.52. Tänk vad snabbt det blir mörkare för var dag.

Försöker tänka positivt. Visst är det härligt med variationen. Så tråkigt det vore om det alltid var ljust om morgonen – eller om det alltid var varmt. Då skulle vi antagligen inte uppskatta det.

Idag är det mycket fokus på ekonomi med bankmöten tillsammans med Jonas som är ekonomikonsult. Målet är att skapa strukturer och delegera ansvar i organisationen utan att jag griper in så snart det hettar till. Det är nödvändigt att jag tränar på att delegera. Anja ska sköta ekonomibiten. Jag vill bara ha avrapportering. Tänk om jag kunde fokusera på det jag är bäst på fullt ut. Vilken underbar tillvaro.

Som det är nu är jag inne och petar i allt.

I dag har jag tillit till allas kompetens. I oktober har jag fokus på delegering och organisation.

Det kan tyckas som om jag bara ändrar mig. Jag prövar, utvärderat och tar konsekvenserna av det jag ser. Ibland hinner tyvärr inte min omgivning med riktigt. Men genom att ta mig tid för reflektion snabbar jag upp många processer. Behöver träna på att förankra beslut….

Jag saknar tidigare erfarenhet av ledarskap…. Men jag har lärt mig oerhört mycket sedan jag frågade Anders Nilsson om råd 2006. Nu känner jag mig redo att ta ledarskapet fullt ut….

Ni kommer att möta en förändrad Annika i november.

Behöver sova

Härligt trött i kroppen efter energigivande gympapass! Tänk vad ledarens utstrålning betyder mycket för att man ska ge det där sista lilla extra.

Funderar på om det är samma sak i företaget.

Tiden rann i väg – hög tid att komma i säng.

Får väl se om jag lyckas få ihop ett juridikinlägg i morgon istället.

Ännu en allmän fråga

Oj, vad många frågor jag nu har på lager att besvara!!! Innan jag kommer till frågorna om boutredningsman skall jag reda ut bodelnings och arvsfrågorna som jag lovat svar på… Men först – en tur ner till Friskis och Svettis!!!! Har verkligen saknat min gympa de senaste veckorna!!! Har lovat mig själv bättring!

Qlara besked

image

Måste bara citera nyhetsbrevet från nätverket Qlara; ”

Inspirationskväll
Vi hade den 29 september en Inspirationskväll. Vi hade dels en uppföljning på mentorprojektet Qlara Besked, dels samtal om företagande på Österlen. Till vår kväll hade vi även bjudit in politiker och tjänstemän inom kommunen. På plats var förutom Qlaror, mentorer och adepter som medverkat i Qlara Besked även Anders Johnsson, kommunalråd, Karl-Erik Olsson, oppositionsråd, Ingmarie Jacobsen, styrelseledamot FI och Lars Persson, näringslivsutvecklare i Simrishamns kommun.

 

Den här kvällen presenterade vi resultatet av vår workshop som vi hade den 31 augusti. Vi som deltog hade tagit fram vad vi vill att kommunen ska göra för att vi bättre och lättare ska kunna driva våra företag. Jag bifogar sammanställning så du kan ta del av resultatet. Det var en bra stämning på mötet och vi hade ett bra utbyte av funderingar och tankar. Dagen efter fick jag nedanstående kommentarer på mailen.

 

Anders Johnsson:

Fantastiskt trevligt, och en positiv stämning. Kloka och fullt genomförbara förslag. Bra jobbat! Nu bygger vi vidare på detta……

 

Karl-Erik Olsson:

Tack själv! Jag kan bara hålla med om att det var ett MYCKET bra möte. Högt i tak och många skratt. Det var som jag sa i går kväll att var man trött när man kom dit efter en intensiv vecka med mycket möte och långa kvällar så kändes det mycket lättare när man gick därifrån.

 

Lars Persson:

Tack själv!  Det här genomarbetade materialet åker med till Tingsryd om en vecka på Näringslivsrådets internat. Cecilia Granqvist Dahmén är med från Qlara.

Jo, det var en härlig stämning i torsdags!

Tänker tillbaka på mentorsprogrammet Qlara Besked – egentligen en helt fantastisk historia som jag ska skriva mer om vid tillfälle. Förhoppningsvis blir jag påmind om det när jag får en bättre bild från Österlenmagasinets journalist på mig och de övriga kvinnorna i projektets styrgrupp; Susanne Thorén, projektledare, och Lena Johnsson, nätverket Qlaras dåvarande ordförande.

Nu åter till högarna med allt från separationer, arvskiften och ärenden där jag är bodelningsförrättare till poliskontakter i ärenden där andra erkänt handlingar som min klient är misstänkt för…

Höst

image

Fastän klockan är över sex är det fortfarande mörkt ute. Somnade alldeles för sent i går. Vi håller på att ta fram underlag för banken. Jag hade hoppats att den första utbetalningen av Landsbygdspengarna skulle vara klar. Men handläggningen är betydligt långsammare än jag hade väntat mig.

Ibland tänker jag på hur mycket enklare livet hade varit som anställd…. Eller hur det var utan anställda…. Det känns som att företagarens enorma risktagande och nödvändiga engagemang glöms bort i debatten.

Sedan 2008 har jag helt levt för mitt företagande och lagt större delen av min vakna tid på företagsrelaterade frågor.

Jag har bestämt mig för att 2012 skall se annorlunda ut. För det första har jag bestämt mig för att det ska finnas utrymme för en marknadsmässiga lön för mig också. Som det är nu drar jag hela tiden ner på mina förmåner till fördel för företaget eller dess anställda.

För det andra ska vi skapa en struktur som gör det möjligt för mig att lägga 20 procent av min tid på marknadsföring och varumärkesbyggande utan att jag ska behöva jobba över. Det är ett förändrat synsätt… Även det jag tycker är roligast skall räknas som arbetstid.

Tänker på min energiplan. Dags att ta hand om min energi. På med kängorna och ut på reflektionspromenaden.