Timkostnadsnormen

Länge har vi advokater klagat på att timkostnadsnormen är för låg.

Timkostnadsnormen bestäms årligen av regeringen och bygger på antaganden om vad det kostar att driva en advokatbyrå, se artikel i InfoTorg Juridik.

Varför är timkostnadsnormen så viktig för advokater? Timkostnadsnormen styr ersättningen i många av ärendena inom humanjuridiken. Affärsjuristerna är däremot inte bundna av någon timkostnadsnorm. Därför kan affärsjurister ofta fakturera arvoden som är tre-fyra gånger högre än timkostnadsnormen. De stora skillnaderna i ersättningsnivårena har gjort att det är svårt att få lönsamhet om man anställer en biträdande jurist för humanjuridik. Risken är stor att det inom några år blir brist på advokater som arbetar inom humanjuridik. Jag anser att det är en fara för rättssäkerheten!

Enkäten (som jag ägnade fredagkvällen åt att börja fylla i) delar upp juristernas arbetsområden enligt följande;

Rättshjälpsområdet (offentligt försvar, rättshjälp, målsägandebiträde, offentligt biträde, övriga områden inom rättshjälpsområdet)

Rättsskydd (familjerätt, civilrätt etc)

Privatfinansierad humanjuridik (exv privat försvarare, testamente, bouppteckningar, bodelningar)

Övriga områden (affärsjuridik, konkurser etc)

Advokatens arvode styrs av timkostnadsnormen både vad gäller rättshjälpen och rättsskyddet. När det gäller rättshjälpen kan dessutom tingsrätten “skära” i kostnadsräkningen om de anser att advokaten lagt ner för mycket tid. Då har advokaten inte rätt att få ut ersättningen av klienten – så det blir lite av ett lotteri om man ska få ersättning för allt nedlagt arbetet eller inte.

När det gäller uppdragen som offentlig försvarare är ersättningen styrd av brottmålstaxan. Då bestäms ersättningen efter en schablon där förhandlingstiden blir avgörande. Taxorna i mindre mål är så snålt tilltagna att det i regel inte ens finns utrymme att träffa klienten om man skall få en rimlig ersättning. Dessutom inkluderas restid under en timme i schablonersättningen. Det innebär att det blir ännu sämre lönsamhet för en advokat utanför domstolsorten.

Privatfinansierad humanjuridik är inte styrd av några taxor, men eftersom det är privatpersoner som betalar blir timkostnadsnormen ofta vägledande i enklare ärenden.

Att få en förändring när det gäller timkostnadsnormen är avgörande för om det i framtiden skall finnas advokater på mindre orter. Personligen anser jag att det är viktigt att det finns advokater utanför storstäderna. Att relativt snabbt kunna få tid hos en advokat när det uppstår problem tror jag kan förebygga långa och dyra konflikter. Då ska steget inte vara för stort.

I dag har de flesta advokater alltför hög arbetsbelastning. Tyvärr kan väntetiden därför bli lång. Om inte timkostnadsnormen förändras tror jag att det blir stor brist på advokater som väljer att arbeta inom humanjuridiken.

Timkostnadsnormen

 Oj, oj… skulle bara fylla i en undersökning om timkostnadsnormen… 14 frågor varav flera som kräver att vi går tillbaka i bokföringen. Men frågan är viktig! Kopierar in brevet och klurar över frågorna…

Hej Annika Andebark!

 

För en tid sedan fick ni e-post angående en undersökning med syfte att utvärdera timkostnadsnormens beräkningsmodell. Vi saknar fortfarande ert svar!

 

Statskontoret har av regeringen fått i uppdrag att överväga om beräkningsmodellen för timkostnadsnormen inom rättshjälpsområdet bör förändras. För att bedöma om timkostnadsnormens nuvarande konstruktion och nivå är lämplig, krävs bl.a. uppgifter om kostnader och debiterad tid för den advokatverksamhet som bedrivs inom rättshjälpsområdet idag. Det finns inga sådana uppgifter i befintliga register och därför har Statskontoret bedömt att det är nödvändigt att samla in uppgifterna med hjälp av en enkätundersökning.

 

Att delta i undersökningen är frivilligt men för att undersökningen skall ge rättvisande resultat är det väldigt viktigt att just du svarar på frågeblanketten. Ditt svar kommer att vara ett betydelsefullt underlag vid utvärderingen.

 

Studenter

image

Ida Andersson, Martina Lindkvist och Louise Abertson Witting har praktiserat här denna vecka. Brottmålsförhandling, huvudförhandlingen i arbetsrätt och uppsats skrivande. (Vi hoppas kunna få lägga ut uppsatserna så småningom.)

Tack för god rabarberpaj.

Kl 6.06… Mörkt…

image

Saknar ljuset… Vill ligga kvar i sängen…. Men vet att jag tänker så mycket bättre hela dagen om jag unnar mig en morgonpromenad. Och idag behöver jag vara skärpt… Massor som måste göras…

Vaknade 4.55

image

Alldeles för tidigt! De två dagarna i Stockholm i kombination med tre dagar utanför kontoret gjorde att jag kom hjälplöst efter.

Jag är ständig tidsoptimist och eftersträvar en hög servicegrad. Men ibland funkar det bara inte. Det dyker upp akuta ärenden som måste gå före. Att planera tiden som advokat är inte helt lätt.

När jag startade 2004 var det i liten skala – det skulle bli ett levebrödsföretag med låga kostnader. Jag  köpte en lagbok och tecknade ansvarsförsäkring. Dator och mobil hade jag redan.

2006 kändes hemmakontoret för litet. Jag letade lokal att hyra och blev med fastighet.

2007 började min första sekreterare, Annika, med hjälp av arbetsförmedlingen. Idag är vi fyra jurister. Emma, Johan och Caroline började alla i februari i år. Då hade jag haft för mycket att göra ett bra tag.

Man skulle kunna tro att vi nu skulle ha tid över, men ärendena har ökat i samma takt. Det händer ganska ofta att vi säger nej till ärenden. När vi väl tackat ja vill vi kunna engagera oss och göra ett bra jobb – inget hafsverk.  Men det känns aldrig bra att säga nej. Ofta har klienten valt oss av någon anledning.

Igår fick jag en förfrågan om försvararuppdrag i norra Sverige efter rekommendation. Här var det dock enklare att hänvisa till att tingsrätten inte skulle komma att förordna en så långväga advokat.

Vinos

image

Vilken dag! Så många härliga möten. Från morgonens företagsfrukost till kvällens träff med kvinnliga jurister över en fantastisk sallad (arrangerad av Jonas i Vattentornet). Däremellan ett högt tempo. Två testamentsbevittningar, massor av telefonsamtal, arbete med svaromål och yttrande i två vårdnads- umgängesmål (men blev avbruten av akuta ärenden så jag fick be om anstånd hos tingsrätten).

Kvällen avslutades med att  ett glas vin på ett företagsarrangemang som spontant besöktes på väg hem från tjejträffen.

Fredag i morgon …. Har insett att kvällen kan bli sen…. Bara måste hinna fram i alla ärenden…. Nästa vecka är det högt tempo igen.

Inspirerande föredrag

image

Gymägare, rapsoljeproducent och konstnär. Vilken energikick! Tänk att det på Österlen bor flest konstnärer per capita i hela norra Europa.

De tre inledande föredragen var härligt positiva. Nu har tyvärr åhörarna övergått till att överösa kommunledningen med gnäll. Så tråkigt. Varför kan inte det här gnället framföras direkt till den ansvarige utan att 50 andra företagare skall behöva ägna tid åt att lyssna?

Tyvärr påverkar omgivningen min sinnesstämning. Därför valde jag för några år sedan att inte släppa några negativa människor över tröskeln. Idag omger jag mig bara med positiva människor – och jag känner hur mycket gladare jag blir.

Till slut orkade jag inte höra mer gnäll. Först reste jag mig upp och sa min mening – men nu går jag…

Frukostmöte

image

Simrishamns kommun ordnar regelbundet frukostmöte för kommunens företagare. Idag – gymmet i Hammenhög.

Åsa berättar om nya gymmet – om hennes vision om träning för välmående och en frisk ålderdom. Vilka fantastiska lokaler. Vilken energi Åsa har. Funderar på om man skulle få in lunchträning. Gymmet ligger mitt emot Advokatbyrån, ovanpå Malmqvists el.

Njuter av fantastisk frukost från Frk Östergrens.

Härliga möten och samtal med positiva människor. Gläder mig över att byns vandrarhem haft en bra sommar. Turisterna har insett att det är i småbyarna det verkliga livet finns. Och i Hammenhög händer det ju dessutom så mycket.

Gymmets öppettider är generösa. Öppet från 6 någon dag i veckan, några dagar uppet 9-21. Blir nyfiken att veta mer!  Verkligen ett intressant träningsalternativ.

Höstvindar

image

Morgonbilden påminner mig om att vara fullständigt närvarande i nuet. Bilden är inte vacker – men den fångar nuet – en kylig vind från väster. Grå himmel. Fyller lungorna med den friska doften av gödsel när jag  passerar svinstallarna, känner hur kroppen vaknar och fylls på av energi.