Den gode advokaten

Den förste advokaten jag kom i kontakt med var pappan i Kitty-böckerna. Han förmedlade en känsla av trygghet och klokhet. Det där rättrådiga. Han var inte någon paragrafryttare som tillskansade sina klienter oriktiga fördelar.

Nu var ju Kitty-böckerna inte särskilt välskrivna och kanske är min minnesbild av advokaten fel. Ändå blev han min förebild.

Att det inte anställdes några biträdande jurister i sydöstra Skåne mellan 1994-2004 fick mig att lägga advokatplanerna på hyllan. Det var nära att banken blev min arbetsplats för evigt. En sjukskrivning för utmattningsdepression 2002 fick mig att fundera över mina drömmar, vad jag verkligen ville göra med livet.

Advokat Kurt G Holm ställde upp som min mentor och blev det stöd jag inte lyckades få som anställd. I honom fanns lite av Kittys pappa. Kurt beskrev sig som en “landsortsadvokat” och menade att en advokat skulle kunna klara av det mesta. Att få förordnanden från tingsrätten var inget som lockade honom. Han ville styra över sin tid – vara “friherre”. Integriteten var viktig.

Kurt lärde mig allt om klientbemötande och att driva advokatbyrå. Han förfasade sig över unga advokater som glömde bort att vara just “advokater”. Kurt och hans personal fick alltid klienten att må bra. Kaffe och god choklad eller specialköpta kakor bjöds innan varje klientmöte. De vänliga orden och omtanken fanns i allt. Kontoret skulle vara välstädat. Inte ett papper fick ligga fel. Stolarnas vinklar mot skrivbord och fönster var genomtänkta in i minsta detalj.

Kurts kontor var som en teaterscen. Advokaten och sekreterarna hade sina roller – klienten blev omedvetet en del av skådespelet. Och klienterna älskade det! Väntelistan på en tid hos advokat Holm var lång. Telefonsvararen och en lapp vid porten förkunnade att advokat Holm var fullbokad fram till sommaren. Med sommaren kom en ny lapp om att han var fullbokad året ut. Så pågick det år efter år. Hans trogna klienter visste hur de skulle nå honom. De hade direktnummer till sekreteraren och det hemliga faxnumret. De visste att som gammal klient hos Kurt skulle de alltid få hjälp i alla lägen. Kurt förmedlade samma trygghet som Kittys pappa.

Må hända att Kurt kunde vara omstänldig – men allt han gjorde var till klientens fördel. Lojalitetsplikten var djup!

För mig var advokattiteln en dröm. Inte för att ha en fin titel att skryta med utan just för att få vara en del av detta rättskaffens kollegium som kämpar för klienten. Även om jag som jurist eftersträvade allt detta så blev det liksom inte på riktigt utan den där kvalitetsstämpeln.

Jag kämpade i många uppförsbackar – men till slut skickades begäran om yttranden ut till alla advokater och domstolar som jag haft yrkesmässig kontakt med. Många skrev fina yttranden – men en advokat uttalade att jag inte var lämplig. Just då var jag så skör. Advokatdrömmen som jag kämpat för så länge gick plötsligt i kras. Som tur var hade jag en klok notariekollega, nu advokat, som hjälpte mig formulera ett yttrande. Men den negativa advokaten nöjde sig inte med det utan svarade att jag under inga omständigheter skulle vara lämplig som advokat. Återigen ställde advokat Ylva Brämberg upp och besvarade yttrandet. Själv mådde jag bara dåligt av hela situationen och ångrade nästan att jag ens försökt söka mig in i samfundet utan erfarenhet som biträdande jurist. Just då kände jag mig alldeles ensam i hela världen. Alla de där fina yttrandena som kommit in var plötsligt bortglömda och jag kände mig bara så där hopplöst värdelös.

Inte blev det bättre av att Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund avstyrkte min ansökan.

Trots det blev jag invald i advokatsamfundet i augusti 2008. Min advokattitel är jag oerhört stolt över och jag gör allt som står i min makt för att hjälpa yngre jurister bli medlemmar i advokatsamfundet.

För en tid sedan blev jag kontaktad av en klient som ville ha hjälp med en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Klienten hade känt sig så kränkt av advokatens bemötande. När jag hörde klientens version väcktes känslorna från 2008 till liv och jag fick förklara att jag inte kunde åta mig ärendet. Anledning – jo, det var samma advokat som en gång sagt att jag under inga omständigheter var lämplig som advokat. Fortfarande gör det ont när jag tänker på de där yttrandena och att Södra avdelningen inte tillstyrkte min ansökan.

För mig är inte en advokat en ilsken paragrafryttare. En advokat är så mycket mer. Jag citerar slutet av den inledande paragrafen i “Vägledande regler för god advokatsed“; “En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten, Advokaten skall som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter.

En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

En advokat från inte främja orätt.”

Min vision är att skapa en miljö där klienten känner sig trygg. Caroline berättade att en klient för en tid sedan berömt henne och sagt att kontakten med henne betytt så mycket under processen. Vi ska så klart inte vara psykologer – men det hindrar inte att kontakten med oss skall kunna vara behaglig, att klienten skall känna vårt engagemang och bli vänligt bemött.

Innan jag anställde jurister gjorde jag många ideella uppdrag. Min drivkraft att hjälpa är stark. Men jag har insett att anställda inte tänker likadant. Nedlagd tid leder till lönekostnader som måste betalas. Får vi inte betalt för vår tid kan vi inte bedriva någon verksamhet.

Åh, vad jag önskar att vi kunde hjälpa alla dem som saknar rättsskydd och inte beviljas rättshjälp. Tyvärr har vi inte någon ekonomisk möjlighet att göra detta. Den ideella tiden är begränsad och just nu väljer jag att lägga den i sociala medier. Där hoppas jag kunna hjälpa så många fler än jag kan göra i enskilda ärenden.

Drömmen vore att starta en insamlingsstiftelse. Tänk om alla de som saknar ekonomisk möjlighet att driva sin sak kunde ansöka om ekonomiskt bistånd. Då skulle juristen kunna jobba med ärendet och få betalt när stiftelsen ansåg att det var ett behjärtansvärt ändamål. Tänk så mycket bättre pro bono arbetet skulle bli då!

En advokat får inte främja orätt

Vänner frågar ofta hur jag kan vara försvarare.

Som advokat har jag en lojalitetsplikt mot klienten. Det innebär att inget får hindra mig att ta tillvara klientens intressen – så länge jag inte främjar orätt.

Främja orätt – vad är det?

Om klienten säger – jag är oskyldig – är det inte min uppgift att bedöma om hans förklaring är sannolik eller inte. Om klienten lämnat olika berättelser i olika förhör är det däremot min uppgift att förklara att tingsrätten troligtvis kommer fram till att klienten inte är trovärdig. Om tingsrätten bedömer att klienten inte är trovärdig väljer rätten ofta att inte alls lyssna på klientens förklaringar.

Därför är det viktigt att inte hitta på några förklaringar eller gissa i första polisförhöret. Är man osäker är det bättre att säga det. Den som är misstänkt för ett brott har rätt att vägra att svara.

Att inte främja orätt innebär också att om klienten erkänner för mig men säger att hen (ja – jag vet – hen provocerar … men jag gillar att testa nya ord) kommer att förneka brott måste jag avsäga mig uppdraget som försvarare.

Som försvarare får jag inte heller hjälpa klienten att formulera sina berättelser.

Min uppgift är att utifrån klientens berättelse lyfta fram det som är till klientens fördel – se om det finns några alternativa förklaringar som åklagaren inte tänkt på – så ett frö av tvivel hos rätten.

När man läser nedanstående referat kan det ju tyckas väldigt osannolikt – men det är åklagarens uppgift är att lägga fram bevis så att det är ställt utom allt rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet. För att tingsrätten ska lyssna till den tilltalades berättelse måste han vara trovärdig. Därför är det viktigt vad som sägs redan i det första förhöret!

20120503-204146.jpg

Om mina visioner för Advokatbyrån.nu

I förra veckan fick jag besök av elever från Samhäll-media programmet på Österports gymnasieskola.

Nu ligger filmen på Youtube. Alltid läskigt att se sig själv på film… Men jag är väldigt imponerad av deras filmning och klipp.

 

 

 

 

Jag är stolt över att vara advokat!

Advokatsamfundets tidning

Med ett stort leende läser jag om advokatdagarna i det senaste numret av “Advokaten”. Det var två helt fantastiska dagar som inleddes redan kvällen innan med mingel i Advokatsamfundets hus. Intressanta föredrag och framförallt det bästa nätverkandet jag någonsin haft med advokater. Det gläder mig att Anne Ramberg utlovar nya advokatdagar redan 2012 i samband med att advokatsamfundet fyller 125 år.

Advokatens ledare handlar om Ekobrottsmyndighetens husrannsakan hos en advokatbyrå där Anne Ramberg kritiserar åklagarens hantering av ärendet.

Att vara advokat är inte som att vara en vanlig konsult. Advokatsamfundets etiska regler ställer höga krav på advokaters agerande.

Jag väljer att citera delar av Anne Rambergs ledare; “Klienters rätt att kunna förlita sig på det förtroliga samtalet är en självklarhet i en demokratisk rättsstat. Lagstiftaren har handlat därefter och genom regler i bland annat rättegångsbanlken givit skydd för detta. Genombrott medges endast när det är fråga om brott som stadgar lägst två års fängelse. Det kan aldrig brytas när det är fråga om ett försvararuppdrag. Dessa regler om frågeförbud begränsar inte bara vittnesplikten utan omfattar också exempelvis beslagsreglerna. Till och med om också advokaten själv skulle vara misstänkt för delaktighet i sin klients brott föreligger hinder mot att göra beslag på advokatbyrån.”

“Advokatsamfundet uppställer stränga krav på advokaters skyldighet att värna tystnadsplikten. Strängare än lagstiftaren. Därtill finns regler om diskretionsplikt. Reglerna förbjuder vidare advokat och hos denne anställd att snoka i kollegers akter och ärenden som de inte har med att göra.”

“Advokatsamfundet förbjuder advokater att ge upp sitt oberoende, åsidosätta lojaliteten eller brista i sin tystnadsplikt. Därför har vi uppställt tydliga regler om skydd mot intressekonflikter. Dessa principer är tillkomna i syfte att garantera oberoendet, lojaliteten och konfidentialiteten.”

Från etikkursen klingar ständigt i mitt huvud “En advokat får aldrig främja orätt!” Och som advokat skall du kämpa med bajonett och inte med påk.

Att anlita en advokat är en trygghet för klienten. En advokat är skyldig att följa advokatsamfundets etiska regler. Anlitar du en advokat kan du vara säker på att det finns en ansvarsförsäkring som täcker skador upp till 3 miljoner per skada – för den försäkringspremien är obligatorisk för advokatsamfundets medlemmar.

Som jag tidigare berättat är jag oerhört stolt över min advokattitel (även om jag fortfarande hajar till när någon skämtsamt titulerar mig advokaten.)

Bodelningsförrättare

Lagbok

Det är många som ringer till oss för att ställa frågor. När jag startade min verksamhet brukade jag bjuda på kortare juridiska rådgivningar per telefon. Den dagen visionen om en större advokatbyrå väcktes insåg jag att risken för att bli jävig var för stor.

Idag svarar vi inte på några frågor utan att ha gjort jävskontroll och lagt upp ett ärende. Om vi inte gör det finns risken att vi går in och svarar i ett ärende och sedan får motparten som klient. Då måste vi avsäga oss ärendet eftersom vi är jäviga.

Istället försöker jag bjuda på allmänna råd på hemsidan http://www.advokatbyran.nu/, den här bloggen och genom krönikor och föredrag.

Många av frågorna handlar om skilsmässor.

Det bästa är om parterna kan enas. Om båda har ombud blir kostnaden för varje ombud ofta minst 10 000 kr – och inte sällan betydligt högre. På vår hemsida finns en bodelningskalkyl som är tänkt att vara till stöd vid bestämmande av bodelningslikvid.

Om parterna inte kan enas kan de ansöka om bodelningsförrättare. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare – men kan inte hjälpa den part som vill göra ansökan med detta. Risken är då att motparten betraktar oss som jäviga.

Jag har lagt ett exempel på ansökan om bodelningsförrättare på hemsidan. Ansökningsavgift måste betalas in till tingsrätten innan de utser en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren begär oftast in ett förskott från båda parterna innan arbetet påbörjas. Våra förskott framgår här.

Skilsmässor är ofta infekterade och tyvärr ser jag ofta hur parterna lägger mer på ombudsarvode för att lösa fördelning av möbler än vad möblerna är värda.

Mitt råd är att

1) Bodela bohaget i sämja.

2) Kom överens om en mäklare som skall värdera fastigheten (risken är annars att det görs hur många värderingar som helst). Be mäklaren om hjälp att göra en beräkning av kapitalvinstskatten vid en försäljning. Få uppgift om vilken mäklarprovision som skulle ha använts vid en försäljning.

3) Beställ värdeintyg, kapital- och räntebesked, besök bilförsäljare och gör en vädering av bilarna.

4) Gör uppställningar över respektive parts tillgångar och skulder. Är allting upptaget? Är vi överens i alla delar?

5) Försök prata med varandra och lös frågorna i sämja.

6) Kan ni inte lösa bodelningen – kontakta advokat eller ansök om bodelningsförrättare. Försök lägga undan övriga tvistefrågor – fokusera på att hitta lösningar!

 

Är advokater ett satans djävla pack?

Regelbundet googlar jag runt på Internet för att se vad som skrivs om advokater. I kväll hittade jag det här inlägget på Juristjourens VD-blogg. Tyvärr kan jag inte gå in och bemöta alla kommentarerna, men jag tycker att det är viktigt att än en gång tydliggöra skillnaden mellan jurist och advokat.

Advokat är en skyddad titel. För att få kalla dig advokat krävs det att du avlagt en juristexamen och att du beviljats inträde i advokatsamfundet.

Som medlem i advokatsamfundet är du skyldig att följa de samfundets etiska regler. Några av de etiska reglerna handlar om;

Lojalitetsplikten är oerhört viktig för advokater. Om vi biträtt en klient i en tvist kan vi inte samtidigt eller senare biträda klientens motpart i ett ärende som handlar om samma sak. Jävsfrågorna kan vara problematiska att reda ut.

Tystnadsplikten känns självklar – men den är inte reglerad annat än för advokater. Vem delar ut en dicsiplinär påföljd till en jurist som brutit mot tystnadsplikten?

Klientmedel skall årligen granskas av revisor och särskilt intyg skall ges in till advokatsamfundet. Motsvarande kontrollfunktion fanns inte när jag hade min juristfirma.

När jag läste in min advokatexamen sas det att som humanjurist kommer du att bli anmäld till disciplinnämnden någon gång. Att arbeta med privatpersoner är svårt. Det kommer alltid att finnas någon som är missnöjd även om man gör sitt bästa. Dessutom kan man komma i situationer när arbetsbelastningen blir för hög. (Även om de etiska reglerna även innehåller regler som säger att advokaten har en skyldighet att besvara skrivelser i tid och att ha en kontorsorganisation som klarar de ärenden man åtar sig.)

Som advokat kan man inte avsäga sig ett ärende man tackat ja till om det inte finns väldigt speciella skäl. Det gör att det kan vara svårt att överblicka arbetssituationen. Från att ha haft väldigt tomt i kalendern kan det plötsligt komma in ett stort ärende som fullständigt omkullkastar alla planer.

Att vara en duktig advokat ställer väldigt höga krav både på att du är en organiserad företagare och att du är en duktig jurist.

Motsvarande krav ställs inte av någon på en jurist.

För att vara medlem i advokatsamfundet måste du årligen betala en avgift. I denna inkluderas ansvarsförsäkring. Om advokaten skulle göra fel kan ansvarsförsäkringen ersätta den ekonomiska skada som uppstått. Någon motsvarande skyldighet för jurister att teckna ansvarsförsäkring finns inte.

Jag menar att som klient är det betydligt säkrare att anlita en advokat än en jurist. För egen del har jag fått kämpa hårt för min advokattitel. Det skulle jag inte ha gjort om jag ansåg att jag som jurist kunde erbjuda en tjänst med lika hög kvalitet som advokattjänster.

Att bli advokat

Det är inte lätt att bli advokat även om kravet på praktiskt juridiskt arbete minskat från fem till tre år.

För att bli advokat krävs det först att man avlagt en juris kandidatexamen (så hette det när jag tog min examen – misstänker att namnet ändrats). Därefter skall man ha tre års praktisk juridisk erfarenhet. Och då går det inte med vilken erfarenhet som helst. Tingstjänstgöring räknas bara med 1/3 av tiden, liksom arbete på andra myndigheter eller banker.

Den enklaste vägen är om du får en tjänst som biträdande jurist då räknas tiden fullt ut.

Väljer du att starta eget tittar man på omsättningen – dvs vad du fått in för pengar. Som alla företagare vet tar det tid att arbeta upp en omsättning. För att du skall få tillgodoräkna dig ett år krävs att du har en omsättning som motsvarar 1 000 timmar á timkostnadsnormen, idag 1 166 kr, dvs 1 166 000 kr i omsätting per år. Omsätter du endast 500 000 kr får du bara tillgodoräkna dig 25%, gränsen för 50% är 553 300 kr.

Innan du kan få inträde i Advokatsamfundet skall du dessutom ha avlagt advokatexamen. Utbildningen består av tre delkurser á två dagar som handlar om etik, företagande, sekretess, rådgivaransvar mm. Sedan följer en inläsning av etiska regler, uttalanden och doktrin och världens vånda. Examen år omgärdad av mycket procedurer. Du åker upp till Stockholm och ut till ett hotell. Först samlas du med flera andra oroliga jurister. Du leds in i enskilda rum, får en uppgift som du ska lösa under en viss tid. Uppgiften innehåller en mängd etiska dilemma som du skall uppmärksamma och ge förslag till hur du ska hantera. Därefter får du muntligen redogöra för hur du tänkte inför två advokater.

Medan alla andra jurister genomgår samma procedur får du sitta i ett rum och vänta på resultatet. Luften i rummet blir tjock av ångest och vånda kan jag berätta.

Så slutligen släpps du in till examinatorn och får ditt besked. En hel del blir underkända.

Min glädje över att ha blivit godkänd visste inte någon gräns. En av oss i taxin tillbaka till centralen hade dock blivit underkänd. Hans vånda inför att meddela kontoret att han kuggat visste inte heller någon gräns.

Varje delkurs kostar ca 10 000 kr. Till det kommer reskostnader och förlorad arbetsförtjänst. Varje examenstillfälle kostar 5 000 kr.

När advokatexamen är avlagd skall ansökan skickas in till Advokatsamfundet. Till ansökan skall en mängd handlingar bifogas. Arbetsgivarintyg från alla arbetsgivare. En lista med uppgift om alla motparter och domstolskontakter. Sedan skickar Advokatsamfundet ut brev till alla domstolar och motparter med begäran om yttranden.

Det skickas även ut ett cirkulär. Idag fanns Johan med på den här listan!

När yttrandena kommit in skall ansökan tillstyrkas av lokalavdelningen.

Min ansökan avstyrktes av lokalavdelningen. Varför? Jo, en av lokalavdelningens dåvarande ledamöter hade haft mig som motpart i ett enda mål. Hon ansåg att jag var oskicklig och lämnade två yttranden där hon ansåg mig totalt olämplig som advokat. Eftersom jag sökte dispens från tidskravet (dvs jag utnyttjade arbetslivserfarenhet som endast medräknas till 1/3) ansåg Skåneavdelningen att jag inte hade råd med några negativa yttranden även om jag hade fantastiskt fina vitsord från många andra advokater.

Eftersom jag startat egen verksamhet var min omsättning låg de första åren. 1992 fick jag min juris kandidatexamen. I två år satt jag ting. Därefter arbetade jag med familjerätt på bank i fem år, som företagsrådgivare på bank i tre år och med eget företag i fyra år. Min erfarenhet skulle kunna tyckas ganska gedigen.

Ärligt talat var jag inte särskilt tuff när jag fått beskedet att Skånestyrelsen hade avstyrkt min ansökan som jag kämpat hårt för i många år. Som tur var hade jag jurister i min omgivning som trodde på mig och stöttade! Hade jag inte haft deras stöd är risken stor att jag skulle ha återkallat min ansökan och aldrig mer försökt bli advokat!

Nu gick det vägen ändå – Advokatsamfundets styrelse beviljade mig inträde i samfundet på första försöket.

Kanske är det just dessa motgångar som gjort att jag verkligen fått fundera igenom vad advokattiteln betyder för mig. Jag har verkligen fått kämpa för min titel och vill vara en god förebild för advokatkåren! Och kanske är det just i denna vånda som viljan väcktes att hjälpa andra jurister. Det hade varit så mycket enklare om jag hade varit biträdande jurist på en byrå. Det stödet mina juristvänner var för mig hoppas jag kunna vara för mina kollegor!

Advokatens ledare

Kombinerat bibliotek och fikarum på Advokatbyrån Annika Andebark AB i HammenhögDet senaste numret av “Advokaten” (Advokatsamfundets tidning) ligger i lunchrummet. Att läsa generalsekreterarens ledare “Advokatsamfundet och framtiden” är som att läsa mina egna ord.

Här väljer jag att citera delar av artikeln. Kommentarer kommer senare då jag bara måste ta mig igenom stor ärendehögar innan posten går kl 17 i kväll.

“Tillväxten är sedan många år mycket begränsad inom humanjuridiken. På många orter i Sverige saknas advokater med humanjuridisk inriktning. Detta har nu uppmärksammats även av domstolarna, som har svårt att finna advokater att förordna.
Det finns flera orsaker till detta. Attraktionskraften för att arbeta inom humanjuridiken är idag låg, främst i ljuset av den dåliga lönsamheten. Den beror i första hand på den utomordentligt låga timkostnadsnormen. Nödvändiga nedläggningar och sammanslagningar av tingsrätter och förvaltningsrätter påverkar givetvis också etableringsviljan på den ort som blir av med sin domstol. Till detta kommer att flera rättsområden i det närmaste försvunnit. Men, vad värre är är att konsekvensernaav detta är försämrad “access to justice”. Den låga tillväxten inom humanjuridiken, i kombination med den alltmer urholkade rättshjälpen, drabbar nämligen i första hand den enskilde. Den drabbar låg- och medelinkomsttagare och kvinnor i särskilt hög grad. Den drabbar de sämst ställda i samhället, dem som är i särskilt behov av rättsligt biträde. ….
… Men advokaterna får passa sig så de inte blir utkonkurrerade av andra, om än inte lika skickliga, men billigare och mer aggressiva aktörer på den juridiska tjänstemarknaden. Detta gäller särskilt inom humanjuridiken. När det gäller familjerätten har andra, ofta mindre profesionella aktörer, vunnit terräng på bekostnad av advokaterna. Det gagnar inte klienterna och det riskerar på sikt att leda till mer utdragna konflikter, med åtföljande kostnader för parterna och samhället. …
…Advokatyrket skiljer sig dock fårn andra juridiska konsulter. Det är reglerat i lag, varigenom vi tillerkännts en skyddad titel. Vi är garanterade oberoende och självreglering. Det innebär ett ansvarstagande som bygger på upprätthållande av hög skicklighet och etik, till stöd för den goda rättsstaten.
Det är viktigt att vi ibland stannar upp och funderar över vad det betyder. Det hävdas ibland att advokater inte är märkvärdigare än någon annan konsult. Men det är ju alldeles fel. Det är precis det advokater är. Advokater intar en särställning i samhället. Vi har alla, oberoende av inriktning, för våra klienters räkning erhållit en rad privilegier, som ska garantera rättssäkerhet och grundläggande rättigheter. Det åligger advokatsamfundet och envar av dess ledamöter att vårda dessa värden. De utgör grundvalen för varumärket Advokat. Därför har vi ett väl utvecklat och förankrat etiskt regelverk, ett obligatoriskt krav på godkänd advokatexamen och krav på årlig obligatorisk efterutbildning samt en effektiv tillsyn. …
…Vi står därför inför en rad utmaningar. Hur ska det generationsskifte som för närvarande pågår kunna lösas på bästa sätt? Hur ska vi lyckas få fler kvinnliga delägare på de stora byråerna? Hur ska humanjuridiken kunna återerövra den plats den en gång hade? ….Frågorna är många och angelägna. De kräver engagemang. ….”

I nästa vecka träffas 500 advokater och biträdande jurister på Advokatdagarna i Stockholm. Jag ska dit! Frågorna i ledaren har engagerat mig i många år. Mina tankar kring detta har formats till en vision som vi håller på att förverkliga. Varje dag är lika spännande. Ska vi lyckas lösa några av de frågor som Advokatsamfundet arbetar med.

I morgon har vi öppet hus på vårt nya kontor i Kristianstad. Här praktiserar vi min idé om hur generationsskiftet ska kunna lösas på bästa sätt.

(Ber läsaren ha överseende med ev. skrivfel – hinner inte koll läsa då jag måste jobba… men ledaren var alltför angelägen för att vänta …)