Vi gör det svåra enklare!

20120604-092336.jpg

Förra veckans lyssnade jag och Ida på Caroline Murray Carlsson när hon talade om varumärke på Företagarna. Hon citerade Troed Troedsson “den som har mest förståelse för kunden blir vinnare”. Vad förväntar sig klienterna av oss?

För att nå igenom i bruset av information behöver budskapet vara enhetligt och superenkelt.

Budskapet är en kombination av planerad kommunikation (broschyrer, hemsidor, visitkort), hur vi uppträder (hur ser våra lokaler ut, hur svarar vi i telefon) och vad andra säger om oss.

I helgen började jag läsa om boken “Bli en varumärkesbyggare” – nu med helt andra ögon.

Vad är vårt varumärkes löfte? För några år sedan kom Frida på annonstexten “Vi gör det svåra enklare!” Kanske är det så enkelt så att det är vårt varumärkes löfte. När John kom till kontoret frågade jag honom. “Ja, är det någon förändring?”

Nej, det är ju det bästa om varumärkets löfte upplevs som om det är vi. Varumärkets löfte handlar ju inte om att vi ska göra om oss utan tydliggöra vem vi är – vad vi vill.

Att göra det svåra enklare har alltid varit mitt mål. Men det är svårare att förklara juridik på ett enkelt sätt än att använda alla de fina orden som lagboken och litteraturen är fulla av.

Att göra det svåra enklare innebär dels att vi skall kunna förklara på ett enkelt sätt – men också att det skall vara lätt att komma i kontakt med oss. Just nu jobbar vi intensivt med att förbättra våra rutiner och tillgängligheten.

Att göra det svåra enklare handlar också om att förebygga. Det som skulle kunna bli väldigt svårt i framtiden kan vi förbereda nu – så att det blir enklare då.

Enligt boken skall alla som anställs i företaget brinna för varumärkets löfte. Vad är det då för människor som fyller orden “Vi gör det svåra enklare” med liv och bär budskapet.

Spännande frågor – och svaren har jag inte än. Vi har bara börjat diskussionen.

Om “Vi gör det svåra enklare” verkligen skall vara vårt varumärkeslöfte skall vi diskutera den 14 juni för att ta ett gemensamt beslut under sommaren. Fram till dess är jag tacksam för alla åsikter och tankar!

Vad väcker – “Vi gör det svåra enklare!” för känslor och tankar hos dig?

I väntans tider …. utbildningsprogram för jurister

Det är en sån där skön tystnad i huset. Båda barnen är hemma för en gång skull. Barn… det känns som länge sedan … tonåringar är nog ett bättre ord.

Utanför vräker regnet ner och åskan mullrar förbi. Sedan i söndags har de fria tankarna flugit iväg till testerna som satte ord på hur jag är och varför. Jag läser i IPUs Ledarskapshandbok som jag fick av Harriet Hedin. “Ledarskap handlar, i mångt och mycket, om att få andra människor att vara så bra som möjligt. Om att skapa tillit och goda relationer.”

De fria tankarna susar iväg till mina utbildningsprogram. Ända sedan jag med ljus och lykta sökte tjänst som biträdande jurist på Österlen har jag funderat över det här med handledning och utbildning av biträdande jurister. Visst ordnar advokatsamfundet kurser inför advokatexamen, men de tar inte upp materiell rätt. Och det finns kurser om att vara målsägandebiträde och boutredningar. Men det finns inte kurser i det där grundläggande; rättshjälp och rättsskydd, vad är tvistemål och brottmål – för den som inte suttit ting.

När jag läste om den senaste utlysningen om projekt för Främja kvinnors företagande fick jag för mig att skriva ihop en projektansökan. Nu går jag i väntans tider. Fram till i söndags tänkte jag inte mycket på projektansökan. Men efter att ha träffat Harriet kände jag att just de insikterna hon förmedlade vore så värdefulla för alla som jobbar med människor. Att vara advokat är egentligen ett ledarskap.

När du kontaktar en advokat har du oftast hamnat i en jobbig situation. Ja, jag vet – många säger att vi skall hålla oss till juridiken. Men riktigt så enkelt är det inte. Vi möter människor i kris och då behövs det redskap för att göra det mötet så positivt så möjligt för klienten. Det handlar om att skapa goda relationer och tillit. Så klart är det viktigt att vi inte ska agera psykologer – men jag är övertygad om att vi gör ett bättre jobb om vi kan möta klienten utifrån klientens förutsättningar. Om vi kan anpassa vårt beteende efter klientens personlighet är jag övertygad om att klienten upplever mötet mer positivt.

Utbildningsprogrammet jag sökt pengar för har tre delar;

1) Praktisk juridik och klientbemötande (sex månader, tre gemensamma träffar och två träffar i smågrupper)

2) Ledarskapsprogram (ett år, fem träffar och fyra mellankommande träffar i smågrupper)

3) Att driva och utveckla juristföretag (sex månader, tre gemensamma träffar och två mellankommande träffar i smågrupper)

4) Mentorskapsprogram

Nu håller jag tummarna. Går allt vägen startar det första programmet redan till hösten. Tema för träffarna är klara. Och efter dagens lyckade föreläsning på Skivarps Gästis i programmet Öppna dörrarna tag plats är jag övertygad om att detta kommer att bli jättebra!

Nya utbildningar inom främja kvinnors företagande #kvinnftg

20120124-185015.jpg

20120124-185033.jpg
Puh, det har varit en intensiv dag med många möten. Längtar tills den nya organisationen satt sig.

Från polisförhör direkt till möte med Skånes ambassadörer för kvinnors företagande. Tyvärr kom jag för sent för att höra föredraget om att skicka press-release.

Intressanta samtal. Nu berättar Elin Hallgren om hur hon använt sitt ambassadörskap.

20120124-190957.jpg

Vad har hänt i Advokatbyrån Annika Andebark sedan juli 2010?

Så löd frågan från Ingrid Thursson, Växthus Bjäre.

Växthus Bjäre handlade mycket om att knyta studenter till verksamheten. Sommaren 2010 praktiserade Ida Andersson och Linda Portas hos oss.  Hösten 2010 praktiserade Caroline Davidsson hos oss medan hon gjorde sin uppsats inom internationell privaträtt. Våren 2011 skrev Marina Rastoder uppsats inom immaterialrätt och hösten 2011 hade Ida Andersson, Martina Lindqvist och Louise Albertsson två veckor praktik hos oss. Under hösten 2011 har vi även handledning av sammanlagt fem studenter från psykologiska institutionen i Lund. Dessutom har Lotte Bengtsson praktiserat hos oss hösten 2010 – både under tiden hon läste på ekonomiprogrammet och sex månader därefter. Vidare praktiserade Christian Ohlsson hos oss från november 2010 till maj 2011. Totalt har vi haft kontakt med elva studenter från universitetet – sex från juridicum och fem från psykologiska institutionen.

Från februari 2011 har Caroline Davidsson haft en timanställning hos oss och från den förste oktober en tillsvidareanställning på heltid.

Caroline Davidsson och Bengtsson

Vad har hänt i övrigt? Ja, det är en hel del.

När jag började på Växthus Bjäre sommaren 2010 var, förutom jag, endast LInda Danielsson anställd i företaget. Linda hade en tjänst om 50%.

Linda Danielsson

Under hennes föräldraledighet har Josefin Danielsson vikarierat för henne och dessutom haft en tidsbegränsad anställning på 25%

Josefin Danielsson

Hösten 2010 byggde vi om hela fastigheten (hela ovanvåningen blåstes ut, satte in ventilationsanläggning, bytte tak i befintliga kontorslokaler – ja, en väldigt omfattande ombyggnad). Våren 2011 inredde vi fastigheten, tog fram ett koncept för hur framtida kontor skall inredas med konceptfärgerna beige och mörkblått. Vi gick från fem kontorsplatser till åtta.

 

Hösten 2010 var jag iväg på utbildningar inom familjerätt och brottmål sammanlagt två hela veckor. Under 2011 har jag deltagit i advokatsamfundets utlandsavdelnings årsmöte och utbildningar för att knyta internationella kontakter. Sedan våren 2011 deltar jag i advokatsamfundets mentorsprojekt Ruben. – Dessutom deltar företaget i Tillväxtskolan som är ett EU-finansierat projekt. Våren 2011 tog vi i projektet fram en tillväxtplan och kompetensutvecklingsplan för de anställda. Hösten 2011 har alla anställda deltagit i en halvdags utbildning om ekonomi, ledarskap och försäljning.

Emma Åkesson

I februari 2011 började Johan Fredriksson och Emma Åkesson hos oss som biträdande jurister.

Johan Fredriksson och Bengtsson

Genom alla studenter och juristerna har jag fått möjlighet att pröva det utbildningsprogram jag arbetat fram sedan 2009. Den senaste tiden har jag fått återkoppling av Emma och Caroline på att det fungerar riktigt bra och att de snabbt känt en tillit till sin förmåga att självständigt hantera ärenden under mitt överinseende.

Sedan sommaren 2011 har vi arbetat med att bygga upp den administrativa organisationen. Sophia Hansson har arbetstränat hos oss sedan mars 2011 och har succesivt övertagit ansvaret för det blivande servicebolaget. Vi har anlitat landsbygdsentreprenören Anja Persson sedan sommaren 2011 för att bygga upp strukturer och ta fram dokumentation för samtliga verksamheter. Anja Persson har även handlagt all administration kring redovisning av landsbygdsutvecklingsstöd och kontakter med banker.

Sophia Hansson

Under hösten 2011 har vi genom arbetsförmedlingen rekryterat personal till det nya servicebolaget. Tanken är att vi skall utarbeta en utbildning även för administrativ personal. Målsättningen är att denna organisation skall börja efter årsskiftet och vara i full igång innan sommaren. Här har vi sneglat på hotellbranschen – mer om det i framtida bloggar.

marknadsföringssidan har jag arbetat mycket med sociala medier. Vi följer nu besöksstatistiken för all vår närvaro på nätet. Under sommaren startade vi två nya gilla-sidor på facebook; Advokatbyrån Annika Andebark AB och Juridiktipset. Jag började även försiktigt att blogga på www.advokatbyran.nu. I början av september flyttade jag bloggen till www.andebark.se. I oktober började jag även twittra i liten omfattning.

Under hösten har vi målmedvetet arbetat med effektiviseringar och omarbetning av mallar.

Vi trodde inte att det skulle finnas arbete till alla – men även Caroline har i stort sett arbetat heltid sedan i februari. Idag har vi dubbelt så många nya ärenden per vecka som vi hade i februari. Tanken var att vi skulle komma igång med de internetbaserade tjänsterna som vi har tagit fram – men tiden har inte räckt till detta än. Därför anställer vi ytterligare en jurist i januari 2012.

Caroline Davidsson, Emma Åkesson, Lennart Malmgren och Annika Andebark

I oktober 2011 startade vi kontor i Kristianstad i samarbete med advokat Lennart Malmgren. Genom samarbetet med honom prövar vi min ide om mentorskap mellan äldre och yngre jurister. – Målsättningen är att starta kontor i Malmö under 2012.

När jag skriver ner det här ser jag att det inte är så konstigt att jag inte haft möjlighet att delta i så många av VäxthusBjäres aktivieter.

Vänlighet och hjälpsamhet – kan det vara målsättningen i ett företag?

I dag har jag haft möte med psykologistudenterna från Lund. Deras handledning kan verkligen varmt rekommenderas! De har kloka frågor som får mig att reflektera.

Inför mötet hade jag frågat Emma, Caroline och Josefin vilke tre råd de skulle ge till mig om vad jag skulle bevara respektive utveckla i mitt ledarskap respektive i organisationen.

Ett av svaren jag fick förvånade – jag skulle fortsätta vara “vanlig”. Och jag som letat efter någon som kunde vara ledare just för att jag inte har gått så mycket ledarskapskurser – och är alldeles för vanlig… Jag skulle helt enkelt vara ännu mer mig själv…

Under samtalet med studenterna kom vi in på en händelse som jag blev åskådare till i morse. Jag var inte på kontoret förrän strax innan nio. Då sitter det en man och väntar. Det visar sig att han kommit en vecka för tidigt. Emma, som han egentligen skulle ha träffat, var idag på kontoret i Kristianstad.

Caroline och Josefin är vänliga och hjälpsamma. Caroline förklarar att hon kan hjälpa honom och så går de in på det lilla kontoret tillsammans. Hjälpsamhet och engagemang – inte en tendens till irritation över den oväntade situationen.

Lite senare under dagen sitter jag i receptionen när Josefin svarar i telefonen. Samma vänliga ton, engagemang och vilja att hjälpa.

När jag berättar om detta för studenterna kan jag inte hindra en tår att leta sig ner för kinden. Känslan är obeskrivlig. Jag hade en dröm om att skapa något nytt, något annorlunda. Utmaningen triggade mig – och det gick faktiskt att genomföra.

I våras läste jag boken “Bli en varumärkesbyggare”. Bl a tar den upp vikten av att alla i företaget förmedlar varumärket – lever varumärket. Jag funderade mycket på hur man skulle kunna göra det. Och nu är vi här! Ärligt talat har jag inte en aning om hur det gick till!

Kvällen har ägnats åt budgetarna som Anja tagit fram. Det är så svårt att tänka in i framtiden. Precis allting kan hända. Det skulle inte förvåna mig om ganska många mindre advokatbyråer i landet skulle vara intresserade av att ansluta till servicebolaget.

Men nu ska jag slita mig från datorn och gå ner och sy upp en fåll på klänningen jag tänkte ha på Simrishamns Företagarkväll i morgon.

Håll tillgodo med bilderna – ja, jag vet… de är en repris – men de gör mig så glad… och vi råkade minska ner de förra för mycket så att de blev så små… Så istället för att greja med helgens inlägg laddade jag upp dem på nytt – får se om vi lyckas få rätt storlek på dem den här gången!

Förmiddagens bilder och tankar – finns det någon bättre medicin mot dåligt humör än sol, vind och vatten?

Vinden var kylig och himlen klarblå när jag gav mig ner till stranden. Där – genom kameralinsen – är det som om jag försvinner in i en annan värld. Jag bara är…

Havet

2002 fick jag diagnosen utmattningsdepression. Min väg tillbaka till livet gick genom kameralinsen och mitt skrivande. I timmar vandrade jag längs vägar och i hagar. Digitalkameran och skrivboken var mitt sällskap.

I början var allt nattsvart – sedan skymtade små ljusglimtar. När det var som svartast var de vackra naturmotiven en påminnelse om ljusglimtarna … om att jag faktiskt ville leva…

När jag går längs stranden finns oron i min kropp. Att vara företagare och ha anställda är långt mycket svårare än jag hade inbillat mig i min vildaste fantasi. Det är så många beslut – så många ställningstaganden… Jag var inte förberedd… Var skulle man ha lärt allt detta??? Det blir ändringar – för det finns inga mallar… inga utstakade vägar…

Sand och hav

Det har varit så många år av hårt arbete – här längs stranden är tankarna fria och jag inser återigen att min strävan måste vara att komma ner i normal arbetstid. Tack vare EnergyManagement och det jag lärde under sjukskrivningen har jag klarat mig. Men mina förråd är uttömda – jag behöver fylla på med positiv energi.

Vid Nybroåns utlopp slår jag mig ner.

Den första regeln enligt “Munken som sålde sin Ferrari” är Trädgården – Ta herraväldet över dina tankar.

När jag läste boken andra gången skrev jag ner de viktigaste meningarna.

Visdom

*Ta hand om sinnet så blomstrar det över dina vildaste förväntningar

*Din livskvalitet beror på kvaliteten i dina tankar

*Det finns inga misstag – bara lektioner. Betrakta motgångar som tillfällen till personlig och andlig utveckling

Tekniker

* Rosens hjärta (sitt still och betrakta en ros)

* Motsatstänkandet (huvudet kan bara fokusera på en tanke åt gången. När en oönskad tanke plötsligt dyker upp ersätter du den omedelbart med en upplyftande tanke. Fokus: glädje och energi)

* Sjöns hemlighet (Föreställ dig du tittar i vattnet på en spegelblank sjö och se det man vill ha. Se inspirarande filmsnuttar på den inre filmduken. Dagliga kreativa visualiseringar.)

Där längs havet har jag inte mina anteckningar. Men jag har läst dem så många gånger sedan 2007 att innehållet finns där i mitt undermedvetna.

Jag tänker på alla de människor som stöttat mig genom åren. Utan dem hade jag inte varit där jag är idag.

Hur ofta uttrycker vi vår tacksamhet? Tänk om jag skulle skriva ner all den tacksamhet jag känner här på bloggen och skicka länken till personen ifråga?

Det kommer en dag när de inte är här längre. När den dagen kommer vet vi inte. Fortfarande kan jag vakna på morgonen och tänka att jag ska ringa min farmor och berätta något. Hon dog så oväntat. Visst, hon var över 80, men kärnfrisk… Så plötsligt en dag öppnade hon inte när mina föräldrar ringde på… De hittade henne död vid sängen… Hon hade fått en propp i lungan och döden hade varit ögonblicklig.

Är det inte precis så man vill dö? Gammal och frisk in i det sista. Snabbt utan lidande… Men jag fick aldrig säga farväl – och jag berättade aldrig hur mycket hon betydde för mig. Det hjälper inte hur många gånger jag sitter vid hennes grav och delar mina tankar.

Vi borde bli bättre på att berätta hur mycket vi uppskattar varandra. Tänk så glad jag blev när Caroline berättade vad hon skrivit i förordet till sin uppsats.

Bryggornas brädor är inplockade – utom de vid Saltsjöbaden. Vi är mitt i hösten även om jag har svårt att fatta det.

Det är mindre än två månader kvar av året… jag ska verkligen få ordning och struktur ner i minsta detalj. Aldrig tidigare har jag utvecklats så mycket som jag gjort i år. Nu är det tankekontroll som gäller och fokus på att få struktur i Servicebolaget så att vi kan gå in i ett betydligt bättre 2012.

Någon gång i framtiden – när jag har fått distans… då ska jag berätta om allt det jobbiga… om alla  problem jag inte förutsåg som kräver snabba lösningar… om all oro… alla företagandets baksidor…

Men nu behöver jag tankekontroll och positiv energi. Än är det en hel del kvar som måste göras innan jag kan komma ner till normal arbetstid!

Skrattar högt…

… lika bra att förklara för kollegorna varför jag inte kan hejda höga skratt… På FB berättade RC att han träffat vår klassföreståndare på ÖP. Det har blivit upprinnelsen till en kavalkad av gamla minnen.

I kroppen känner jag glädjen av skrattet. Solen skiner! En klient uppmanade mig tidigare idag att fortsätta skriva bloggen. Hon tyckte att jag verkligen lyckades förklara juridiken på ett enkelt sätt och hon gillade det där mer personliga också.

Jag behöver omställningstid för att koncentrera mig. Tar kameran med ut i trädgården och förevigar de vackra färgerna. Tankarna från mötet med psykologistudenterna landar. Dagens handledning handlade om ledarskap.

Enligt min uppfattning är en bra ledare tydlig, förutsägbar, skapar trygghet, inspirerande, energigivande, ser individen, lyssnande och har tillit/ger frihet.

En dålig ledare är fladdrig, osäker och otydlig.

På frågan vilka beteenden hos en ledare som förmedlar trygghet hos de anställda svarade jag; närvaro i mötet, se varje individ och lyssna, inte springa ifrån, arbeta normal arbetstid.

Inför nästa handledning skall jag be mina kollegor ge mig tre råd om vad jag som ledare skall bevara respektive förändra och vad organisationen skall bevara respektive förändra.

När jag berättade för studenterna om företaget kunde jag se så mycket som hänt – och hur mycket jag utvecklats. Tänk – för ett år sedan var ombyggnaden i full gång! När man bygger om ett hus syns det på utsidan. När man bygger en organisation eller utvecklas som ledare syns det inte. Under 2011 har vi byggt massor som inte syns. Förhoppningsvis skall det mesta vara klart inför årsskiftet!

Tankar om organisation och ledarskap – väckta av #tillvaxtskolan

Under morgonpromenaden är mina tankar i organisation och ledarskap. I eftermiddag ska jag träffa min coach Anne Looström. När jag ser tillbaka på 2011 kan jag se hur mycket jag utvecklats. Först nu är jag redo att ta ledarskapet fullt ut. Mitt vacklande har lett till en otydlighet i organisationen som varit negativ för företaget. Det är dags att ändra på det nu.

KastanjSamtidigt finns det en förklaring. I februari var allting nytt. Inte ens fastigheten hade sina inarbetade strukturer. Jag ville skapa nytt – men har under resans gång lärt mig att i vissa delar är det bättre att använda beprövade strukturer.

I nästa vecka börjar Tillväxtskolans utbildningar för alla anställda. Man kan dela upp utbildningen i tre områden

1) Organisation och företagskultur. Några frågor att tänka på hämtade från Tillväxtplanen; Vilken företagskultur skall Advokatbyrån ha? Vilket ledar – och medarbetarskap vill vi ha? Vad är företagets värdegrund (ideologi)?

2) Sälj – alla är en del av Advokatbyråns varumärke. Vad förmedlar vi? Hur bemöter vi dem vi träffar? Hur upplevs vi av klienter, leverantörer och andra som kommer i kontakt med oss? Särskilt juristerna är sina personliga varumärke. Jag tror inte att klienterna främst anlitar byrån utan det är människorna som anlitas! Ta alla tillfällen i akt att stärka ert personliga varumärke. Förbered en presentation av er själv och företaget tills ni skall på kursen! Träna på att mingla och skapa era egna nätverk! Förbered er för den dagen då ni har ert eget företag!

3) Ekonomi – en möjlighet att skapa förståelse för företagets ekonomi. Vi håller på att ta fram budget för de kommande åren. Vi återkommer med en datum i mitten av januari då vi presenterar budgeten och även diskuterar företagets nyckeltal. Fundera på hur ni vill ta del av företagets ekonomi. Vad vill ni veta regelbundet? Diskutera med anställda i andra företag – hur gör de? Att få insikt i Advokatbyråns ekonomi är en bra förberedelse för att kunna driva och följa upp ett eget företag.

lönn, lönnblad

För att citera Hasse Olsson:”Kunskap är värdelös. Det är vad vi gör som skapar värde. Vi måste göra jobbet. Om vi investerar i kompetensutveckling har jag ansvar för att investeringen ger en avkastning.”

Hur följer vi upp det här på bästa sätt?

Min tanke är att vi träffas i början av december och diskuterar de frågorna som väckts. Då tänkte jag även vi skulle diskutera den upprättade tillväxtplanen.

I mitten av januari avsätter vi tid för reflektion igen – då kan vi förhoppningsvis även presentera företaget för nya medarbetare!

Så – nu fokus på juridiken!

Affärsmannaskap i förändringsprocesser #tillvaxtskolan

 Vilken inspirerande eftermiddag!

Fram till sommaren 2013 deltar vi i det EU-finansierade projektet “Tillväxtskolan”. På Navigator Syd finns tre filmer där den som är nederst beskriver vad Tillväxtskolan är. (Anders Nilsson, som tidigare var Sparbankschef på Ystadskontoret är min förebild när det gäller ledarskap. Han är projektets initiativtagare och var min chef när jag arbetade som Företagsrådgivare. Idag är han VD på Ystads Saltsjöbad.)

Idag var det utbildning för ägare och projektledare. På måndag börjar utbildningen i affärsmannaskap för alla anställda i de deltagande företagen. Filmen i mitten beskriver vad utbildningen kommer att handla om. Samma föreläsare inspirerade oss idag – och det gjorde de på ett fantastiskt sätt!!! Det var många igenkännande nickanden och många aha-upplevlelser!

Först ut var Kjell Gustafsson som genom storytelling verkligen lyckades få ut sitt budskap. Jag måste bara referera en av alla hans berättelser. “Det var en fattig man som bodde på en kulle med alla sina sex barn. Han ägde bara en enda häst. En dag sprang hästen bort. Grannarna kom och beklagade honom. Mannen skrattade och sa “Hur vet ni att det är dåligt?”. När grannarna gick hem pratade de om att gubben på kullen måste ha blivit tokig. – Några dagar senare kom hästen tillbaka, sprang in i hagen tillsammans med 20 vildhästar. Plötsligt hade mannen blivit rik. Grannarna kom och gratulerade honom. Gubben skrattade och sa “Hur vet ni att det är bra?”. Grannarna skakade på huvudet när de gick hem. Några dagar senare ramlade äldste sonen av hästen och blev blind. Återigen kom grannarna och beklagade sig. Och återigen skrattade mannen och sa “Hur vet ni det?” Strax därefter bröt kriget ut. Alla unga män kallades in i kriget – men Gubbens son fick stanna hemma!”

Hur ofta drar vi inte slutsatser om framtiden. Kjell kallade det fantasier. I exakt samma situation agerar vi olika. Det får mig att tänka på ett föredrag av Torkild Skiöld som handlade om att vi kan välja hur vi förhåller oss till den information vi får.  

Några kloka ord från Kjell Gustafssons föredrag;

– Alla fantiserar – genom tydliga gemensamma mål och kommunikation kan vi minska fantasierna och därigenom skitsnacket.

– Vi lever i fantasi – vi fantiserar om varandrar och det påverkar vad vi gör

– För att komma ur fantasierna måste vi prata med varandra. En bra teknik är att säga vad som händer och vad jag känner när det händer (åh, vad klöddigt det blev… men det handlar om att våga prata med den som får dig att känna obehag). Det är viktigt att stoppa konflikter direkt så att de inte växer sig starka.

– Ett bra tips om någon kommer och snackar skit om X. Tänk ut något du tycker att X är bra på och säg det. Då blir du inte gisslan i skitsnacket. Och jag håller med Kjell – skitsnack borde förbjudas! Det är viktigt att vara äkta.

Efter det var det dags för Hasse Olsson att dra igång i ett högt tempo och tagga oss i vikten av att sälja. Några kloka citat från den fartfyllda föreläsningen. “Du kanske inte kan springa ifrån lågkonjukturen – det räcker att du kan springa ifrån konkurrenterna.” “Tillväxt är ett förhållningssätt som inte handlar om bransch.”

“Affärsmannaskap handlar om bemötande. För att det ska bli en affär är det viktigast att vi gillar varandra. I andra hand kommer vikten av att skapa förtroende”

Sista passet hölls av ekonomen Per Arvidsson (klockan är sen så jag får återkomma med länk här…) Han betonade vikten av att alla är involverade i företagets ekonomi. För att företaget skall ha en kontrollerad ekonomi menade han att det finns fem saker att hålla reda på;

1) Tillväxt (mäts enklast i omsättning). Företag kan växa organiskt eller genom förvärv

2) Marginaler (vikten av att hålla koll på intäkterna och att inte ge för mycket rabatter)

3) Kassaflöde (detta påverkas av storleken på lager och betalningsrutinerna)

4) Finansiering (han menade att företag måste låna pengar för att skapa bra tillväxt – sponsrad av Sparbanken Syd?;) )

5) “Image” (varumärke, ledning, ekonomisk kontroll och kvalitet i rapportering)

Nu handlar mina tankar om hur vi bäst ska kunna kommunicera ekonomin i företaget. Jag ska ge mig julhelgen att fundera på detta och så tar vi en kick-off i mitten av januari och ber vår ekonomikonsult komma hit för att kunna förklara och svara på frågor. Men innan dess måste vi ha en bra och genomarbetad budget!

Tågen håller tiderna – Yeahhh – vågen!!!

Det blir taxi ner till stationen (förstår inte hur jag ständigt kan vara så där lite i sista minuten). Vi diskuterar det märkliga i att man måste planera för tågförseningar om man ska kunna använda kollektivtrafiken. Men tåget till Malmö avgår faktiskt enligt tidtabell!!! Så – en timme till ingenting. Så härligt det är med sån här “ingenting” tid. Ringer Annica Gilbertsson och diskuterar hennes kommentar här på bloggen.

Hennes peppande betyder jättemycket för mig!!! Och jag kan ärligt säga att jag inte hade varit där jag är i dag utan alla hennes goda råd. Tyvärr funkar det inte med en spontan fika för henne.

I mitt nya liv söker jag det spontana i tillvaron. Det är så skönt att inte planera upp fritiden utan ta de möjligheter som känns rätt i nuet. Men Annica är på väg till en föreläsning och hon berättar om en helt fullbokad vecka med massor av energigivande föreläsningar.

Istället blir det  en chai latte på Espresso House och några lager nagellack – så flyger tiden iväg och jag får ändå rusa till tåget… kliver ombord 11.15 … och tåget avgår tabellenligt 11.17!!! (Behöver nog ställa om min hjärna så att jag inte ständigt tänker tidseffektivisering utan att det är ok med väntetid…) 

Resväskan blev väldigt full – för jag kunde så klart inte bestämma om det skulle vara kort eller lång klänning i morgon kväll. Får väl se om jag springer på någon tjej som jag kan stämma av med. Joggingskorna kom också med! Ser fram emot härliga joggingrundor med Ann Wikström, ägare till La Perle.

Ann Wikström är en av mina viktigaste förebilder och våra diskussioner hjälper mig ofta att fatta kloka beslut.

Just nu är det väldigt mycket tankar om företagets framtid. Ska jag verkligen våga satsa? Många avråder och menar att vi ska vara nöjda med det vi har. Samtidigt innebär det att vi redan nu måste börja tacka nej till ärenden. Ärendeingången just nu är osannolik – och jag vill ju att vi skall kunna hjälpa människor. Alla har vi fullt upp att göra… varför skulle vi då inte nyanställa och därigenom hjälpa fler jurister in på arbetsmarknaden?

Dessutom lever jag ju i den tron att andan hos oss är lite speciell – att det är något som efterfrågas av marknaden. Så – varför då inte våga satsa och kunna sprida den andan till andra platser?

Ser fram emot dagar av inspiration och tid att reflektera på lördag så att jag förhoppningsvis kan ta kloka beslut i nästa vecka.