Juli 2011

Annika Andebark
Annika Andebark

1992 tog jag min juris kandidatexamen i Lund. Redan när jag satt ting i Kristianstad reagerade jag över det avståndet som fanns mellan jurister och den vanliga människan. De formella orden. Beslut som inte var praktiska.

Efter tingsmeriteringen 1994 ville jag ha arbeta på Österlen. I tio år sökte jag tjänst som biträdande jurist i Ystad och Simrishamn. Under denna tid anställdes inte en enda biträdande jurist. Istället arbetade jag på Sparbanken Syd. Först på familjerättsavdelningen med boutredningar, testamente, bodelningar, fastighetsaffärer etc. Sedan gick jag över till att bli företagsrådgivare. Som företagsrådgivare deltog jag i FöreningsSparbankens tio månader långa utbildning för företagsrådgivare. Detta var den bästa skolan i att bli företagare. Här fick jag lära mig analysera bokslut och förstå resultat- och balansrapporter. Som företagsrådgivare fick jag möjlighet att analysera bra och dåliga företag och se företagens framgångsfaktorer.

2004 startade jag Juristfirman Annika Larsson. Det skulle vara ett ”levebrödsföretag” och några planer på att expandera fanns inte.

2006 hade jag växt ur kontorslokalerna hemma i bostaden. Det kändes som om jag hade papper över allt – som om utrymmena inte räckte. Då köpte jag gamla Föreningsbanken i Hammenhög.

Verksamheten växte och jag började med att anställa Johanna på timmar för att sköta städning och arkivering.

Våren 2007 anställde jag Annika Persson. Samma år blev jag engagerad i ”Ja till Österlen – Nej till skifferbrytning”. Ett ideellt engagemang där vi lyckades med det omöjliga att få Bergsstaten att inte bevilja undersökningstillstånd för skifferbrytning.

2008 beviljades jag inträde i advokatsamfundet och inledde samtidigt ett samarbete med advokat Lars Milberg i Ystad. Emellertid saknade jag mitt kontor i Hammenhög. Dessutom märkte jag att många klienter valde att hellre åka ut till Hammenhög än att träffa mig i Ystad.

2009 avslutade jag samarbetet och flyttade tillbaka mitt kontor till Hammenhög. Samtidigt hade jag börjat mentorsprojektet Qlara Besked. Min mentor, advokat Lars-Erik Ström, stöttade mig i framtagande av nytt varumärke. Vi satte skylt på huset och firade med en stor fest.

Våren 2010 började vi uppväxlingen av företaget. Ny skrivare/kopiator, telefonväxel, klienthanteringsprogram. Hösten 2010 började vi bygga om fastigheten.

Februari 2011 var fastigheten nästan klar och de nya biträdande juristerna började. I juli 2011 började jag att blogga.

Vem jag är? Något ska jag väl ha kvar att skriva om i bloggarna!

Men om du söker på ”Tillbakablick” så hittar du en sammanfattning som jag skrev våren 2014.