Visionen om en stiftelse

Vi har pratat om det flera år – att skapa en stiftelse.

Men att skapa en stiftelse är svårt – du måste tänka så väldigt långt fram.

I sommar har vi fastställt syftet till att stiftelsen ska verka för ökad biologisk mångfald och minskade fossila utsläpp.

Tanken är att det huvudsakligen ska ske genom förvärv av mark som ska ”ligga för djuren”. Men efterhand som jag insett hur svårt det är att få medel för att utveckla en hållbar besöksnäring funderar jag på att även ta in det i verksamheten. Tänk så bra det vore att kunna bidra med delfinansiering till Söderåsdagen och bildande av GeoPark. Det skulle verkligen kunna göra skillnad.

Fastän vi inte bildat stiftelsen engagerar jag mig i stiftelsens syfte som om jag vore anställd av stiftelsen på 20%.