De svenska häxprocessernas utbrottsskede (BGL)

Fjärdingstinget (sid 18)

Befallningsmannen Johan Arfwedsson skev en redogörelse över fjärdingstinget som han, enligt BGL, höll den 14-16 juni 1668. Handlingen trycktes i Svensk historiskt Magasin 1849 efter en avskrift som då fanns i Kungliga biblioteket. Enligt ägde tinget rum den 11 juni.

Vid fjärdingstinget kom de flesta förhörda från Åsen. Gullichs-Anna förhörs inte vid detta tillfälle, men Gertrud berättar att hon fört med sig Gullichs-Anna och två av hennes yngre syskon till Blåkulla.