Förbeställning Fuga (boksläpp 14 oktober)

249,00 kr

Ordet fuga betyder flykt. I musikens värld är en fuga en komposition där olika stämmor flätas ihop med varandra genom att cirkla runt samma melodislinga ungefär som i en kanon. Till skillnad från kanon är dock fuga mer lekfull. Stämmorna kan göra avstickare från temat på ett mer oförutsägbart sätt; de “flyr” från huvudspåret i individuella små språng, samtidigt som allt ändå håller ihop.

   I vår litterära variant på fuga cirklar texterna runt temat “ljus i kaos”. Texterna är självständiga; ensamma om man så vill. Ändå följs de åt, snirklar sig runt varann och runt temat i en sorts gemenskap.

   Vi lever i en tid då kriser tycks avlösa varann. Klimatkris. Pandemi. Krig. Texterna är skrivna i det sammanhanget. Själva berättelserna utspelar sig dock i vitt skilda miljöer såväl geografiskt som historiskt, alltifrån flykt från kriget i Ukraina till advokater som lämnar allt för att ge sig ut och cykla resten av livet. Här finns berättelser om en släktgård i Finland och stora ofreden, Sicilien under pandemin, omhändertagande av sinnesslöa i mellankrigstidens Sverige. Miljöerna har gemensamt att de alla i någon mån, på olika sätt, präglas av kaos och maktlöshet. Trots det är temat för textsamlingen inte kaoset i sig utan ljuset; lågmäld förundran inför styrkan i allt som är vackert. 

   Kanske passar vår fuga dig som längtar efter att läsa men för tillfället inte mäktar med längre romaner. Den passar dig som med eftertryck undanber dig goda råd om hur man ordnar upp sitt liv, viss om att somliga saker måste man helt enkelt gå igenom ensam, men som ändå vill ha sällskap.   

 

Kategori:

Beskrivning

Medverkande författare:

Annika Andebark

Malin Lundskog

Kicki Westerberg

Elin Cocco

Lena Jendel

Anneli Björkman

Natalia Ikonnykova

Förord av Yvonne Frank Månsson

Releaseframträdanden