Kyrkoherdar i Älvdalen

Se Älvdalens sockenhistoria av Severin Solders del 1 sid 19 ff och sid 52 ff