Stockholm – London

Juni 1684 reste Swedberg från Stockholm till London. Se Håkan Möllers bok “Lyx och Mode i stormaktstidens Sverige” sid 15 ff