Folktro

Hur botade man sjuka?

Vilka väsen bodde i skogarna?

Vilka sagor berättades framför elden?