Åland 1665-1668

Drivande bakom processen på Åland var häradshövding Nils Psilander. Han hade utbildats till präst i Dorpat. Vid universitetet uppmanades studenterna att rensa Östersjöområdet från trolldom.

I filmen Djävulens jungfru bildar häxjakten på Åland den historiska ramen som baseras på sanna händelser.