Tidslinje Danmarks historia

1015

En storgård byggdes i Dalby strax väster om den plats där kyrkan senare byggdes. Arkeologer har funnit rester efter en 30 meter lång hallbyggnad.

1040

Kung Sven Estridsen hade sin starkaste bas i Lund och Skåne.

1059/60

Sven Estridsen genomförde en ny stiftsindelning i Danmark. I Lund placerades biskop Henrik som representerade den engelska missionen. Han hade varit kaplan i London hos Knut den Store och därefter biskop på Orkneyöarna. I Dably placerades biskop Egino, som kom från Hambug-Bremens ärkestift och representerade den tyska missionen. I samband med detta påbörjas kyrkobygget. Men innan kyrkan färdigställts avlider biskop Henrik och Egino flyttas till Lund. Kvar i Dalby lämnades en prost och några lekmän. Så småningom kom de att utgöra grunden för ett kloster som inrättades på 1100-talet.

1060-1066

Dalby var ett av två skånska biskopssäte

1137

Cisterciensorden beslutar att anlägga ett kloster i Lunds stift. Sven Osborn,