Anna Eriksdotter

Föräldrar och anhöriga bidrog med påtryckningar, hot eller mutor.

Exempel från andra rättegångar

“Sade ock fadern Olof Andersson, att han hade haft mycket arbete med sin son förrän han fick honom till bekännelse.”

“Fadern sade sig med stor möda bringat dottern till att bekänna sig.”

Förmanad av en granne att bekänna på modern “så kunde hon (flickan) bliva räknad som de andra barnen, eljest kanske stode hon i större fara.”

Karaktärsutveckling

Enneagrammet: Fredsmäklaren