Stockholm

1525 När nu Konungen hade detta uträttat i Stockholm, och hörde att det stod ganska illa till i landet, som förberett är, allmogen var svårligen reser och förargade av det svärmerit, finge en ond vilja till Konungen för han icke ville hålla all den gamla Guds Tjänstene vid makt som fäder och förälder hade hållit […]

Uppsala

1526 Om Eriksmässan där näst efter kom Kung Götstaff till Vpsala med ganska stor makt. Han hade väl 2 000 Hovmän som alla rede i sitt orden uti blankt harnesk. Så en väldig fänike knekter. Då höll han ett ganska nogsamt burskpråk med allmogen på gamle Vpsale höga. Ibland annat klagade han där över att […]

Stora Tuna

Femtondag jul sände han fogdar med uppmaning att efterspana upprorsmän. Från riksdagen i Västerås, dit han 15 februari kallat riksråden och de främsta ur adeln skrev han skrivelser till dalkarlarna där han förklarade sig ha för avsikt att rycka upp till Norska gränsen för att efterspana om några upprorsmän återvänt från Norge. Samtidigt kallade han […]

Tidsresebyrån

Genom att resa långt i tiden istället för långt geografiskt bidrar vi till ett hållbart samhälle. Det var grundtanken när Anna Vild kläckte affärsidén i somras. Nu har vi genomfört den första tidsresan och bitarna faller sakta på plats. Deltagarna var lyriska – här kan du läsa mer. Genom Tidsresebyrån kommer du kunna göra tidsresor […]

Kvinnohistorier

I lördags publicerades sidan om nordiska häxprocesser. Här lyfter vi fram de oskrivna historierna. Förhoppningsvis inspireras fler att gräva i lokalhistorien så att sidan kan utökas med mer information om häxprocesser i Norden. Ikväll klockan 20 berättar jag mer om sidan. Du som prenumererar på Helena Hansens nyhetsbrev eller nyhetsbrevet på Kvinnohistorier kommer under dagen […]

Mora

Del två i bokserien Eldarna börjar i Mora, en plats jag besökte i mars efter boksläppet. Först då insåg jag hur litet Mora var, att folket var utspritt i flera mindre byar runt kyrkbyn – samma struktur som i Älvdalen. Kyrkan, prostgården, kaplansgården, en sockenstuga och några få hus. Det är intressant att titta på […]