I motvind lyfter drakarna …

Kämpar på med projektansökan, men behöver kapital för att kunna söka Leaderprojekt med Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm som projektägare. Till Familjen Helsingborg skrev jag så här: ”Onsdagen den 5 juni kl 10 har jag möjlighet att träffas i Billesholm och berätta mer om mina visioner. Tacksam för återkoppling senast onsdag kl 12 då jag sedan är […]

Samverkanspartner

Det är dags att presentera projektet för fler aktörer som kan delta antingen via ideell tid eller finansiering. I det här inlägget spånar jag för att sedan kontakta olika aktörer. Ideell sektor Ideell tid: Deltagande i dialogmöten, upplåta lokaler till publika event, arrangera aktiviteter på publika event och under säsongen på årets tema. Team Albert […]

Organisation för Leaderprojektet Upplev Billesholm

Projektägare Det är projektägaren som söker projektet och som ansvarar för att det sköts på ett korrekt sätt. I det här fallet kommer Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm vara projektägare och det är styrelsen som fattar beslut. Styrgrupp Samtidigt som styrelsen fattar beslut om projektansökan utser den en styrgrupp som får fatta samtliga beslut om projektet. Offentlig […]

Det spirituella spåret

Här hittar du en inspirationsfilm om det spirituella spåret. ”Varför ska den som är intresserad av dinosaurier komma till Billesholm?”, frågade Cykelhandlaren. ”Det finns ju inte något att se.” Det var frågan som väckte idén om Avalonia tour. ”Varför resa långt geografiskt när du kan resa långt i tiden?”, var frågan jag ställde. Men hur […]

Dialog och mötesplatser

Här kan du läsa hur det går till att söka Leadermedel. På sidan finns även en länk till Leaderstrategin (men för tillfället fungerar inte länken). Nätverkande I mötet människor emellan uppstår idéer som vi tillsammans kan förverkliga. Det var så både Qlaramässan och Qlara besked blev till när jag bodde på Österlen. Där var allt […]