Nätverk för häxprocessernas offer

I går kom filmen om Stiftelsen Kvinnohistoriers filmfond. Äntligen kan vi ta nästa steg och starta ett nätverk. Tur består av möjligheter och förberedelser. Filmen kommer skapa fantastiska möjligheter för den som gör vandringar i de häxanklagades fotspår. Men bäst blir dessa möjligheter om vi samordnar oss och skapar något tillsammans. Därför bjuder jag in […]

Kristina Gyllenstierna och astrologin

Fram till 1640 studerade europeiska läkare astrologi på universitetet. Hur påverkades den vanliga människans världsbild av detta? Barnens horoskop 1570 hittades ett pergamentblad i Finland ur en bönbok. Man anser att den kommer från Kristinas bönbok och att hon själv har gjort anteckningarna om barnens födelse. Frågan är vad dessa horoskop sa Kristina om barnens […]

Släkten Ulfstand

Även den här dyker upp både bland Bille och Trolle. Om vi utgår från Henrik Gertsen på Glimminge (d 1439) så hade han minst fem barn varav Billeätten återfinns i sönerna Jep och Holgers släkter. Jep Henriksen ”Store Jep” Sonen Gregers Jepsen (Skabersjö) var gift med Else Torbensdatter av ätten Bille. Holger Henriksen till Glimminge […]

Axel Pedersen Tott

död 1446 eller 1447 För att förstå medeltidens högfrälse behöver man förstå deras släktförbindelser. Ett namn som ofta dyker upp är Axlesönerna som alla härstammar från Axel Pedersen Tott Olof Axelsson (d 1464) dansk riksmarskalk och befälhavare för den flotta som 1449 erövrade Danmark. Filip Axelsson (d 1464) kontrollerade den danska ön Langeland och förde […]

Insamlingsstiftelsen Kvinnohistoriers nya styrelse

Den 28 oktober 2022 valdes en ny styrelse i Insamlingsstiftelsen Kvinnohistorier. Endast jag och Yvonne Frank Månsson var fysiskt närvarande på Moderna Museet (där Hilma af Klints utställning pågår). Kicki Westerberg och Malin Lundskog var närvarande digitalt. Kicki Westerberg, ordförande … med ekonomiskt sinne i Dalarna Den 15 augusti 2018 startade Kicki Westerberg FB-gruppen Mogna […]