Kristina Gyllenstierna och astrologin

Fram till 1640 studerade europeiska läkare astrologi på universitetet. Hur påverkades den vanliga människans världsbild av detta? Barnens horoskop 1570 hittades ett pergamentblad i Finland ur en bönbok. Man anser att den kommer från Kristinas bönbok och att hon själv har gjort anteckningarna om barnens födelse. Frågan är vad dessa horoskop sa Kristina om barnens […]

Sven Tveskägg

Född ca 960 död 3 februari 1014 efter att han tagit makten i England.   Källorna motsäger varandra om hans gemål. Enligt isländska källor var han gift med Sigrid Storråda,[4] som efter sin make Erik Segersälls död gift om sig med Sven. De två skulle ha blivit föräldrar till Knut, som var med på invasionsresan 1013[5] och efter faderns […]

Sven Estridsen

Född ca 1020 död 1076 Föräldrar: Jarl Ulf Torgilsson av Skåne och Estrid Svensdotter av Danmark. Hon var syster till kung Knut den Store (som regerade både England och Danmark.) Morfar: Sven Tveskägg (960-3 februari 1014) oäkta son till Harald Blåtand som han tog makten ifrån med hjälp av skånska stormän (bl a sin farbror […]

#bakluckebokis

Är du intresserad av att vara med och sälja den 15 oktober i Billesholm Det finns platser kvar! Du är välkommen att ställa upp din bil på ytan väster om Billesholms Folkets park. Det är min förhoppning att detta kan ske i en god anda! Vad är bakluckebokis? Om du googlar bakluckeloppis får du upp […]

Vad var trolldomskommissionen?

häxprocess

Den 12 augusti 1669 anlände den första trolldomskommissionen till Mora. Men vad var trolldomskommissionen för något? De två tidigare rannsakningarna (det extraordinarietinget i Älvdalen i september 1668 och det ordinarie tinget i Kråkberg 1668) hade båda följt tidens processregler. Men med trolldomskommissionen skapades en summarisk process. Även idag har vi summariska processer, t ex vid […]

Namnen i häxprocesserna

Om du läser protokollen från häxprocesserna heter de flesta Anna eller Marit. Något som så klart ställde till problem vid skrivandet av boken. Jag valde dock att låta varje karaktär behålla sitt namn. De enda som slogs samman var Bond-systrarna som jag gjorde till en karaktär. En fråga jag ställde mig var om rätten kan […]