Kristina Gyllenstierna och astrologin

Fram till 1640 studerade europeiska läkare astrologi på universitetet. Hur påverkades den vanliga människans världsbild av detta? Barnens horoskop 1570 hittades ett pergamentblad i Finland ur en bönbok. Man anser att den kommer från Kristinas bönbok och att hon själv har gjort anteckningarna om barnens födelse. Frågan är vad dessa horoskop sa Kristina om barnens […]

#bakluckebokis

Är du intresserad av att vara med och sälja den 15 oktober i Billesholm Det finns platser kvar! Du är välkommen att ställa upp din bil på ytan väster om Billesholms Folkets park. Det är min förhoppning att detta kan ske i en god anda! Vad är bakluckebokis? Om du googlar bakluckeloppis får du upp […]

Vad var trolldomskommissionen?

häxprocess

Den 12 augusti 1669 anlände den första trolldomskommissionen till Mora. Men vad var trolldomskommissionen för något? De två tidigare rannsakningarna (det extraordinarietinget i Älvdalen i september 1668 och det ordinarie tinget i Kråkberg 1668) hade båda följt tidens processregler. Men med trolldomskommissionen skapades en summarisk process. Även idag har vi summariska processer, t ex vid […]

Namnen i häxprocesserna

Om du läser protokollen från häxprocesserna heter de flesta Anna eller Marit. Något som så klart ställde till problem vid skrivandet av boken. Jag valde dock att låta varje karaktär behålla sitt namn. De enda som slogs samman var Bond-systrarna som jag gjorde till en karaktär. En fråga jag ställde mig var om rätten kan […]

Stettin

Tillåter mig att resa i fantasin till de platser där bokserien Eldarna skulle kunna utspela sig. Det är platser med historia där det finns något bevarat som kan hjälpa mig resa i tiden. Stettin är en sådan ort som jag vill besöka. Sidonia von Borcke I Stettin avrättades Sidonia von Borcke genom halshuggning den 28 […]

Vändpunkter

”Det finns en mening med allt som händer”, brukar Cykelhandlaren säga. ”Det gäller bara att hitta den.” Kanske är det så. Jag hade målet att Vrede skulle omfatta 69.000 ord. Jag har mer än 62.000, ändå väljer jag att lägga projektet på is därför att jag ännu inte har den erfarenhet som krävs för att […]