Kvinnoporten (1)

– om urgamla kvinnospår i seder, bruk och tänkesätt av Gunilla Carlson Detta är en bok som väcker så många tankar, som omtolkar så många bilder från mitt förflutna. Ändå har jag nosat på detta ämne i flera år. Jag har, liksom många andra, tolkat Snorre Sturlassons texter som en beskrivning av ett krig mellan […]

Starka kvinnor

När jag fördjupade mig i protokollet från den första rannsakningen i det stora oväsendet imponerades jag av fyra starka kvinnor som vågade hävda sin oskyldighet inför två präster, två rättslärda, en länsman, en fogde och tolv nämndemän. Detta i en tid när kvinnan inte hade rätt att ens föra sin talan. Vad hade gjort dessa […]

Häxprocesserna i Orsa

Den 23 januari 1671 avrättades de häxanklagade i Orsa. Tack vare Torbjörn Näs vet vi nu namnen på sex av de sju som avrättades. Hans omfattande arbete finns sammanställt i Genklang som du kan köpa på sidan Dalarötter. Samtliga citat nedan är hämtade från denna skrift. Den 19 maj 1669 Den första avrättningen i det […]

Häxprocesser i Rättvik den 13-16 januari 1671

Dessa dagar hedrar vi minnet av Håll Karin, Håll Ingial och Skägg Kerstin som dömdes till döden i Rättvik den 13 januari 1671. Håll Ingial och Skägg Kerstin kollapsade efter domen, men Håll Karin fortsatte att förneka trots att tre präster gjorde sitt yttersta för att få fram erkännanden. ”På söndagen fick kvinnorna erbjudande av […]

Gustav Vasas kröning

Citat ur Gustav Vasa – landsfader eller tyrann? Av Lars-Olof Larsson ”För samtiden hade kröningsakten en oerhört stor symbolisk betydelse. Kröningen gav konungen och hans makt kyrkans uttryckliga välsignelse och därmed en gudomlig förankring. Så långt var den primärt en angelägenhet för kungen och kyrkan. Kröningen omgavs dessutom med storslagna fastigheter för rikets ’bästa män’. […]

Lammas i årshjulet

Fortsätter min research för att förstå människorna innan de patriarkala religionerna. Nu har jag hamnat i årshjulet. Även detta introducerat av Anna Vild och fördjupat på tidsresan i Helfolkets spår av Mira. Genom historien har barnafödande alltid varit förenat med livsfara för modern. Därför tror jag att urfolket hade ritualer för att minska riskerna, regler […]

Nordbornas kärlek till skogen

Lyssnar på vetenskapsradion där författaren David Thurfjell berättar varför svenskarna söker andlighet i skogen. 5.46 in i sändningen berättar de om romaren Tacitus som för 2000 år sedan beskrev att nordborna bodde utspridda varhelst en äng, källa eller skogsdunge vann deras gillande. De tillbad heliga skogar. Inför striden tar de med kultföremål från skogen. Med […]

Marija Gimbutas

I går skrev jag om sökandet efter Helfolket på Bjäre. Inlägget delade jag i facebook-gruppen Historiska romanförfattares gille där författaren Elisabeth Östnäs tipsade om Marija Gimbutas. När jag googlade Marija hittade jag en intervju från hösten 1993. Vem var Marija Gimbutas? Marija Gimbutas föddes i Vilnius, Litauen, 1921. Som arkeolog sökte hon efter ett urfolk […]