Reflektioner

Det har varit en magisk resa – men också mycket arbete. Många har efterfrågat aktiviteter – men när vi tog oss tid att skriva personliga meddelanden till alla som lämnat intresseanmälan fick vi svar som att energinivån inte var rätt, att avståndet var för långt eller så hade något annat kommit emellan. Just nu fylls […]

Örebro

Ur wikipedia 1522 håller riksföreståndaren Gustav Vasa rådsmöte i Örebro efter återtagandet av Örebro slott från danskarna den 30 januari. Den äldsta bron över Svartån kallades ännu till 1600-talets mitt Örebron (numera Storbron), och det kan alltså vara på själva bron det äldsta dokumenterade namnet Horebro syftar[15]. Nästa kända skrivning av ortnamnet är Ørabro (1260). Staden har fått sitt namn av den bro som fanns där […]

Västerås

September 1523 Ibland andra besparingar och mödosamt Kung Göstas på den tiden hade, kommehonom tillhanda något brev, dem hans Fougter upptagit hade, vilket Herr Peder Synnanwedhter hade utskrivit, uti ville var ganska mycket flärd, spott och lögnaktige bränningar, de Hans Majestät något vore för när. Varför drog Kung Göstas om Moremässone till Westrårs. Och söndagen […]

Strängnäs

Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung i Strängnäs. Så klart jag behövde besöka denna plats! Efter våra upptäckter i Tuna och Uppsala utgick jag ifrån teorin att platsen var vald för att visa makt. Om min teori stämde skulle platsen ha varit betydelsefull även innan de patriarkala religionerna. Och visst fann vi […]

Stockholm

1525 När nu Konungen hade detta uträttat i Stockholm, och hörde att det stod ganska illa till i landet, som förberett är, allmogen var svårligen reser och förargade av det svärmerit, finge en ond vilja till Konungen för han icke ville hålla all den gamla Guds Tjänstene vid makt som fäder och förälder hade hållit […]

Uppsala

1526 Om Eriksmässan där näst efter kom Kung Götstaff till Vpsala med ganska stor makt. Han hade väl 2 000 Hovmän som alla rede i sitt orden uti blankt harnesk. Så en väldig fänike knekter. Då höll han ett ganska nogsamt burskpråk med allmogen på gamle Vpsale höga. Ibland annat klagade han där över att […]

Stora Tuna

Femtondag jul sände han fogdar med uppmaning att efterspana upprorsmän. Från riksdagen i Västerås, dit han 15 februari kallat riksråden och de främsta ur adeln skrev han skrivelser till dalkarlarna där han förklarade sig ha för avsikt att rycka upp till Norska gränsen för att efterspana om några upprorsmän återvänt från Norge. Samtidigt kallade han […]

Trollska gläntor och magiska källor i forntidsfolkets spår

Den 30 oktober inleder vi sökandet efter Helfolket på Söderåsen. Med på resan är specialinbjudna experter, journalister och fotografer. Resan blir även ett överlämnande av Tidsresebyrån till Alexandra Kronholm och Patricio Silva med förhoppning om att de ska kunna erbjuda Tidsresor redan 2021. Resorna kommer huvudsakligen byggas upp som gruppresor där ett sällskap bokar boendet […]