Insamling till Kvinnohistoriers Filmfond

*** Här kan du läsa om Oväsen i Älvdalen ***

*** Här kan du läsa om Kvinnohistorier ***

En av anledningarna till att jag lagt så mycket tid på att starta Insamlingsstiftelsen Kvinnohistorier är att det behövs kapital för att synliggöra kvinnohistorierna.

Ta det här med film.

Om du har en filmidé behövs det startkapital. Nedan är min erfarenhet, kommentera gärna om du har andra erfarenheter.

Fas 1 – Treatment

Kostnad ca 200.000 kr

Fas 2 – Filmmanus

Kostnad ca 900.000 kr

Fas 3 – Filmproduktion

Kostnaden är helt beroende av hur avancerad film det handlar om. Innan man kan söka finansiering för fas tre behövs det ett filmmanus. De som finansierar i fas ett och två ”köper grisen i säcken”. Simon Kölle på filmbolaget Tulpa menar att det är enklare att hitta finansiering till fas tre även om det då handlar om mycket större pengar.

Alternativet när det gäller fas ett och två är att gå via offentlig finansiering vilket både är tidsödande och kräver att manuset tilltalar dem som beslutar.

Vi vill göra en kommersiell film – en film som människor vill se. Därför har vi valt att lösa finansieringen själv, utan att behöva ta hänsyn till de trender som är styrande för tillfället inom den offentliga finansieringen.

Finansiärer

Sedan september 2020 har jag aktivt arbetat för att hitta finansiärer till filmatiseringen av Oväsen i Älvdalen. En del kapital har jag gått in med själv. Annars hade vi inte kommit så långt som vi har gjort.

Under augusti kommer filmmanuset vara klart för att skickas till presumtiva finansiärer i fas tre. (Vi har redan fått utlåtande från experter som är mycket positiva. Jag upplever att berättelsen har blivit betydligt bättre i filmmanuset än i boken. Det här är en berättelse som griper tag och stannar kvar. Därför tror vi inte att det kommer vara några problem att hitta finansiärer till den tredje fasen.)

Finansiärer till fas 2

I fas två har jag reserverat 500.000 kr för Kvinnohistoriers Filmfond. Nu hoppas jag att vi tillsammans kan få in de pengarna.

En film som går bra kan spela in stora summor. Om filmfonden är delägare i filmen Oväsen skulle det innebära långsiktiga intäkter för fonden så länge filmen spelas (på bio, på tv, i streamingtjänster – ja, kanalerna är många idag.)

Har vi inte lyckats få in 500.000 kronor innan lucia kommer det vara möjligt för enskilda aktörer att investera i poster om minst 50.000 kronor. Prenumerera på filmens nyhetsbrev för att få fortlöpande information om vad som händer.

Prenumerera på filmen Oväsens nyhetsbrev

I nuläget har jag finansierat allt till Kvinnohistorier (hemsidor, konsultarvode för att starta stiftelsen, tid). För att inte åsamka stiftelsen onödiga kostnader har jag valt att låta bidrag gå vida Insamlingsstiftelsen UpplevBillesholm som sedan kan donera pengar till Insamlingsstiftelsen Kvinnohistoriers köp av andelar i filmen Oväsen.

Ange ”Oväsen” vid swishdonationer till filmfonden 123 585 70 81

Varför filmfond?

Om jag inte hade haft möjligheter att gå in ekonomiskt i ett tidigt skede hade det aldrig blivit någon film. Tänk vilken skillnad det skulle vara om vi hade en filmfond som kunde gå in i tidiga skede för att lyfta fram de oskrivna kvinnohistorierna.

Förhoppningsvis ska gåvorna till filmfonden kunna växlas upp rejält i framtiden.

Kura i skymningen, november 2018

Hur ska vi få in pengar till filmfonden?

Donationer från hjärtat

Så klart hoppas jag att människor ska känna att det här är viktigt och självmant donera när de får kännedom om projektet. (Läs – dela till så många du kan så att fler får upp ögonen för vad som är på gång!

Vi kommer att skaffa swish, men tills vidare använder vi Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm (se ovan).

Ange ”Oväsen” vid swishdonationer till filmfonden 123 585 70 81

Under våren bistod jag Mette Bohlin och Ann-Lie Brattås Fejne när de startade Insamlingsstiftelsen Magdala. Här är det tillsammans som gäller. Läs mer här.

Tillsammans kan vi förändra

2021 invigdes minnesmonumentet i Mora efter ett medborgarförslag. Även i Härnösand och Stockholm diskuteras frågan om minnesmonument.

Boken Oväsen i Älvdalen var mitt första bidrag till upprättelsen för de häxanklagade. Under 2022 har en stor del av mitt engagemang ägnats åt filmen. När jag nu läst igenom den tredje versionen av manuset kan jag säga att det har varit värt det. Den här filmen har potential att bli något riktigt, riktigt stort.

Men inget händer av sig själv.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa ett engagemang i ämnet så att finansiärerna förstår att det här är ett ämne som berör många.

Har vi kommit så här långt så måste vi väl kunna ro det i land!

Tack för att du delar!