Kvinnohistorier på Tomarps kungsgård

Hur kan jag ha missat alla spännande som hänt i sommar på Tomarps kungsgård?

Utställning om Selma Lagerlöf (som nu är slut) och spännande evenemang som tangerar kvinnohistorier.

Sidsel Teusdotter Brostrup,

Sidsel var dotter till länsmannen, Teus Brostrup till Tommerup och Margarete Ottesdotter av ätten Hvide. Före 1526 gifte hon sig med Knud Lauridsen Giedde, som dog någon gång mellan 1536 och 1545. 1518 var han den danske ärkebiskopens fogde på Näsbyholm.

Hennes farbror, ärkebiskopen i Lund, Jens Brostrup, avled i pesten 3 juni 1497 och är begravd i domkyrkan.

Deras son, Knud Giedde, död före 1578. I ungdomen tjänade han kung Fredrik, blev sedan länsman på Börringe kloster 1551, förlänades Maglaby län fram till 1562. Gift med Margareta Ulfeld, se nedan.

Margrethe Clausdatter Ulfeldt, ? – 1660

Margrethe Clausdatter Ulfedt var gift med Knud Knudsen Giedde, men blev änka före 1587 (hur gammal var hon då?)

Enligt Sylve Åkessons Skånska slott och herresäten, uppmanade den danske kungen hennes son, Brostrup Giedde, att hålla sin mor ”inmurad” under resten av hennes livstid för att hon hade levt lösaktigt. Hon dog år 1660 i ”fängelset” på Tomarps kungsgård.

Sonen Brostrup Giedde (1560-1614) var gift med ytterligare en Ulfeldt (Dorthe Pallesdatter, 1564-1600). 1614 tog deras son, Ove Gjedde, över Tomarps kungsgård.

Dorthe Knudsdatter Urne (1660-1667)

Blev så entusiastisk efter att ha hittat medeltidsmarknaden att jag genast började googla Tomarps kungsgård och den siste danske ägaren; Ove Gjedde som föddes på Tomarps kungsgård 1594 och dog 1660 (efter att ha suttit i svensk fångenskap 1658-1660).

Vilket oerhört spännande liv!

Fas 1: 1618-22 seglade han i spetsen för en handelsdelegation till Asien.

Fas 2: 1622-1642 var han en av kung Kristian IV:s viktigaste tjänstemän i Norge

Fas 3: I mars 1645 utsågs han till riksamiral och medlem i rådet. (Sedan kriget började mot Sverige 1643 hade han varit amiral för en flotta)

1649 förlänades han Herrevads kloster

1648 utnämndes han till länsherre på Helsingborgs slott

1622 gifte han sig med Dorthe Knudsdatter Urne (1600-1667) på Kronborgs slott. Hon kom från Danmarks äldsta adelsätt och födde tolv barn.

”Efter Roskildefreden 1658 där Danmark tvingades avstå Skåneland till Sverige, fick han Hald län i Jylland i ersättning för det avgivna Helsingborg. Men när kung Karl X Gustav bröt fredstraktaten 1658 blev Ove Gjedde tillfångatagen under ett besök i Helsingborg i privata ärenden och sattes i fängelse. Gjedde satt först en tid fängslad i Helsingborg och fördes sedan till Malmö där han verkar ha återupptagit sin gamla vänskap med Corfitz Ulfeldt: åtminstone lånade han pengar av honom. Vid freden i Köpenhamn 1660 bytte Danmark hans familjegods, Tommarps kungsgård, mot Bornholm som en del av de vederlagsgods som tillfördes Sverige i utbytet.[2] Gjedde blev samtidigt frigiven i en fångutväxling mellan Danmark och Sverige. Vid tiden för Roskildefreden var Ove Gjedde gammal och svag, och trots han hade redan byggt ett pampigt gravmonument i Mariakyrkan i Helsingborg, blev han begravd under kryptan i Roskilde domkyrka. Sägnen berättar, att ”hans ben efter Roskildefreden aldrig fann vila, efter Skåne blivit svenskt”.”

1664 introducerades hennes son, Christopher Gädda, i det svenska riddarhuset. Hur berördes hon av att Skåne blev svenskt?

Kanske finns svaret i uppsatsen från Lantlig riksadel till rik lantadel.

Ätterna Urne och Ulfeldt

Båda ätterna är av de äldsta adelsätterna i Danmark.

Från Ulfeldt torde Corfitz Ulfeldt (1606-1664) vara den mest kända. 1636 gifte han sig med kung Kristian IV:s 15-åriga frillodotter Leonora Christina (8 juli 1621-1698). Hon levde i en tid av krig där hennes man gick över till svenska sidan, anklagades för förräderi av båda sidor.

1660 satt hon och maken inspärrade på Hammershus i 17 månader.

När hon var i England begärde Fredrik III henne utlämnad och anklagade henne för högförräderi. I mer än 21 år satt hon fängslad i Blå torn (Köpenhamn). Där började hon skriva självbiografin Jammers Minde. 1685 frisläpptes hon. 1868 återupptäcktes manuskriptet till Jammers Minde av en ättling till Leonora Christinas sonson. 1920 köpte det Nationalhistoriska museet på Fredriksborg manuskriptet.

Leonora Christina efterlämnade tre söner och fyra döttrar. Äldste sonen, Kristian Ulfelt blev kavaljer hos drottning Kristina i Rom omkring 1669 där han det som katolsk kanik 1688. Den yngsta dottern, Leonora Sofia, gifte sig 1676 med Lave Beck.

Leonora Sofia

Jag var bara tvungen att googla Jockum Beck, ett namn jag känner igen från alla besök på Christinehov. Jodå, Lave Beck måste ha varit hans son.

1635 hade Jockum Beck (1602-1682) upptäckt alun på Christinehov. 1637 fick han privilegiebrev, men innan han började brytningen blev Skåne svenskt och han tvingades sälja Bosjö kloster till sin svärfar, Corfitz Ulfeldt för att klara ekonomin.

Leonora Sofia blev stammoder för ätten Beck-Friis.

Vilken spännande historia som finns här i trakten!