Den kyrkopolitiska situationen

”När Gustav Vasa valdes till riksföreståndare 1521 lovade han att så länge han levde försvara och bevara den heliga kyrkans privilegier, personer och ägodelar.” ”Även kungavalet i Strängnäs 1523 följde gammalt katolskt cermonil. På landslagen och med reliker i sina händer svor kungen att efterleva det som landslagen stadgade – ’Så sant mig Gud hjälpe […]

Östborgen i Kalundborg

Här kan du läsa mer om Kalundborg 1261 uppfördes ett franciskanerkloster öster om Höjbyn. Kanske var det i samband med detta som skeppet började lägga till vid den lilla fiskarbyn Kordelen. 1285 användes fortfarande västborgen, men ett nytt byggnadsverk tog form i öster. Vallgraven utökades och ringmurarna förstärktes. Den som ville ta sig till Höjbyn […]

Västborgen

Bilden ovan är tecknad av Ingo Milton. Vykortet, som finns att köpa på Museet i Kalundborg, bygger på arkeologiska fynd och föreställer hur det såg ut 1167 när Esbern Snare hade anlagt Västborgen. Där annat inte anges är samtliga uppgifter i det här inlägget hämtade från Årbog for kulturhistorien i Nordvestsjaelland 2011 (som jag köpte […]

Medeltidens mat

Hittade en helt fantastisk artikel om medeltidens mat på Wikipedia när jag letade efter vad kanslern hade för uppgift. Länk till wikipedia Länk till medeltida efterrätter Medeltidens mat Struvor Renässansmat Efterrätter Sparar ner artiklarna här med bilder från det rekonstruerade köket på Kalmar slott. När det i gamla recept står skrivet att någonting ska kokas […]

Kalmar februari 1524

Detta inlägg är under uppbyggnad. Du hittar en sammanfattning av resan till Kalmar här. Marie-Louise Flemberg uppger i boken om Kristina Gyllenstierna att hon anlände till Kalmar med båt i februari 1524. Då var Berend von Melen hövitsman på Kalmar slott. Enligt guiderna på Kalmar slott hade endast Kuretornet möjligheter för uppvärmning. De menar att […]

Kalmar slott 1180-1525

Inlägget är under uppbyggnad – du hittar en sammanfattning av resan till Kalmar här. Under 394 år belägrades Kalmar slott 22 gånger men ingen lyckades inta slottet med våld. När Skåne blev svenskt 1658 minskade Kalmar slotts betydelse som försvarsanläggning. Så småningom användes slottet som fängelse och förföll. 1766 hade förfallet gått så långt att […]

Det medeltida Kalmar

Inlägget är under uppbyggnad. Du hittar ett sammanfattande inlägg från Kalmarresan här. Runt tusentalet uppmärksammade handelsmännen från norra Tyskland Kalmars läge. Där slottet idag ligger började en stadsbebyggelse växa fram och ett kastelltorn byggdes. När slottet växte fick bebyggelsen flytta in på land för att göra plats för en större försvarsanläggning. Här växte en av […]