Stettin

Tillåter mig att resa i fantasin till de platser där bokserien Eldarna skulle kunna utspela sig. Det är platser med historia där det finns något bevarat som kan hjälpa mig resa i tiden.

Stettin är en sådan ort som jag vill besöka.

Sidonia von Borcke

I Stettin avrättades Sidonia von Borcke genom halshuggning den 28 september 1620. Hennes kropp brändes på bål. Ännu vet jag inte mer om Sidonia än jag kunnat läsa på wikipedia.

Stettin tycks ha en spännande historia med sitt läge intill Oder. Platsen har varit befolkad sedan stenåldern och fram till 400-talet bodde en germansk stam, kallad rugierna, i området.

År 1243 fick Stettin stadsrättigheter och 1278 blev staden medlem av Hansan.

”Under trettioåriga kriget besattes Stettin 1630 av svenska trupper och hölls sedan besatt fram till fredsslutet 1648. Åren 16481720, från Westfaliska freden till och med freden i Stockholm, var Stettin huvudstad i Svenska Pommern. Den var således en del av Sverige under nästan hela stormaktstiden. De svenska generalguvernörerna hade sitt säte här.”

 och med freden i Stockholm blev staden från 1720 preussisk, från 1871 fram till 1945 därigenom en del av Kejsardömet TysklandWeimarrepubliken och Nazityskland. Genom de stora administrativa reformerna i Preussen efter Napoleonkrigen blev staden 1815 huvudort i den då bildade provinsen Pommern, samt i Regierungsbezirk Stettin som utgjorde mellersta delen av provinsen omkring Oders mynning.”

”Vid Potsdamkonferensen år 1945 beslutade man att gå emot det ursprungliga förslaget och istället dra Oder-Neisse linjen väster om Stettin och Swinemünde, så att städerna skulle tillfalla Polen, detta då före detta norra Ostpreussen med staden Königsberg (nuvarande Kaliningrad) kom under rysk/sovjetisk kontroll istället för polsk. År 1947 ställdes därmed staden tillsammans med övrigt tyskt område öster om Oder-Neisse-linjen, under tillfällig polsk förvaltning. Den huvudsakligen tysktalande befolkningen i den till stor del sönderbombade staden fördrevs 1946–1949 och ersattes under slutet av 1940-talet och 1950-talet av polsktalande inflyttade från andra delar av Polen och Sovjetunionen. Vidare bytte stadens myndigheter officiellt stadens namn, från den tyska namnformen Stettin till den polska namnformen Szczecin

Av den äldre medeltida bebyggelsen omkring hamnen i Gamla staden förstördes 90 procent och endast vissa rester har återuppbyggts, bland annat slottet, det medeltida rådhuset och Sankt Jakobskyrkan som idag är stadens domkyrka. Sedan 1990-talet har bebyggelsen omkring rådhuset och det medeltida marknadstorget delvis återskapats i historiskt inspirerad stil.

Hämtat från wikipedia