Tumultet i Älvdalen

Den 16 mars 1667 undertecknade Landshövding Duwall ett brev till Älvdalens församling där han förmanar församlingen och uppmanar dem att utleverera den som var största upphovet till upploppet mot kontrollören Anders Kämpe. I ”Livet går vidare” av Marie Lennersand och Linda Ojas beskriver Linda Ojas hur hon fann korrespondensen och insåg att detta kan ha […]