Växterna

I bokserien Eldarna förekommer många växter. Dags att samla dem i ett inlägg.

Träd

Björk

Ek

Al

Sälg

Rönn

Läkeväxter

Dagkåpa

Liljekonvalj