Kristina Gyllenstiernas ättlingar

Här hittar du karaktärerna i Vrede i Älvdalen

Kristina Gyllenstierna

Läs mer om Kristina Gyllenstierna

Svante Sture (1517-1567 – Sturemordet)

Läs mer här

Kristina Sture (1538-1613)

Svantes yngsta dotter, död efter sin farmor och fick farmoderns namn. Gift med Gustav Banér, f 1547, och avrättad vid Linköpings blodbad den 20 mars 1600.

14 barn, varav 4 dog i späd ålder. Den yngste, Karl, föddes i fängelset 17 oktober 1598 där hans föräldrar hölls inspärrade .

Fyra av sönerna blev riksråd. Två av döttrarna var gifta med riksråd.

Sonen Johan Banér (1596-1641) anses som en av Sveriges främste fältherrar genom tiderna. Hans son, Gustaf Adam Banér, blev greve 1651 pga sina fars förtjänster. ”Hans obändiga våldsamhet och fullkomliga brist på hyfs gjorde honom emellertid snart omöjlig för viktigare offentliga värv …

ett av hans otaliga äventyr var hans förhållande till Maria Skytte, dotter till riksrådet Bengt Skytte. Banér levde offentligen tillsammans med henne, trots att han sedan 1664 var gift med Katarina Lillie, uppväckte så mycken förargelse att han kallades inför hovrätten till edgång på att hans förhållande till Skytte icke varit brottsligt, varefter han fick en varning av rådet och förvisades från hovet. 

Oviljan ökades ytterligare när han en tid efter sin hustrus död 1667 ingick ett nytt, men olagligt äktenskap med Maria Skytte. Han blev därför offentligen anklagad och dömd till sex års landsflykt, men lyckades vinna nåd och få sitt äktenskap stadfäst. Kort därpå inlät han sig i nya olagliga upptåg, så att han återigen blev allvarligen tillrättavisad av rådet. Han dog 1681.” Han kallades Dulle-Banér (tokiga Banér) (Källa: wikipedia)

Näst äldste sonen, Peder Banér (1588-1644) räddade Gustav II Adolf

Märta Gustavsdotter Banér (1593-1638)

Gift med riksrådet Lars Eriksson Sparre (1590-1644). (Även hans far, Erik Sparre, hade avrättats i Linköpings blodbad. Hans mor, Ebba Brahe, var dotter till Per Brahe d ä).

Carl Sparre

1627-1702

Bror till Ebba Sparre som var drottning Kristinas gunstling.

Sparre blev 1674 ordförande i trolldomskommissionen för Norrland. I oktober samma år inledde kommissionen en omfattande häxprocess i TorsåkerÅngermanland, och lät så småningom avrätta så mycket som 71 personer eller ca var femte kvinna för häxeri inom Torsåkers pastorat trots att bara tre av dem erkänt. Det skedde utan att Sparre gett sitt godkännande, varför han ställde in kommissionens fortsatta arbete.

Länk till wikipedia

Länk till Svensk biografiskt lexikon