Filmatiseringen av Oväsen

Jodå, det jobbas för fullt med filmmanus även om jag inte skriver så mycket om det.

Idag har jag talat med Simon Kölle. De uppdaterar manuset efter min genomläsning och bad mig skicka några förslag på verser som användes vid signeri.

Vad finns bevarat till nutid? Har du hittat någon läsning i litteraturen?

Skicka mig gärna ett mail eller kommentera inlägget så samlar vi en kunskapsbas för manusförfattarna att ösa ur.

Följande läsningar är hämtade från protokollet som skrevs i september 1668.

Bland- eller Lok Annas läsningar

1. Till lövjeri

Jag tager vatten i min högra hand och tvår av min synd och sår, Gud skill mig ifrå helvetes nöd, jag går i väg eller vägamot, så vore de mig fägna, som jungfru Maria Modern var sin

välsignade sädte son, som kom från Judaland, i tre namn, Gud fader, son och den Helige And.

Item Pater noster etc. Cum sale och slekor, vitlök, etc.

2. Till sängs.

Item till slekorna.

Jag går mig till sänga, följa mig 7 Guds ängla, sju till hand, sju till fot, sju för vart ledamot, sju mig söva, sju mig väcka, sju med mig till paradis sträcka, i tre namn, G. fader, G. son och den Helige And.

3. Till kvesan.

Vår Herre och S. Peder de gingo sig i vägen fram, där mötte de kveso, vart vill du kvesa sagde S. Peder? Jag vill till byes och bryta mannaben: I tre namn, G. Fader, G. Son och den H. And. Och genom en grind och ut på en sjö, där bor varken man eller kvinna, där skall kvesa bo och bygga, i tre namn, G. Fader, G. Son och den Helige And.

Berit Olofs Annas läsningar på Klitten, Älvdalen 8 september 1668

I. Kveseorden

Vår Herre och Sankt Peder de å bron gingo, där mötte de kveso; Vart vill du kvesa sagde Vår Herre? Jag vill i mans hem och bryta ben och väcka blod. Nej, sagde Vår Herre, du aal intet dit, jag aal sätta dig under en jordfastan sten, där aal du vara så ingen vet av dig verdinge, I namn G. F. etc. 

II. Lijtordi.

För huvudsjukan, om en orm eller mus har sett en.

Vår Herre stod å stene och stodde sig min bene, där kom jungfru Marie gångande: vem valde dig min käre son, sagde hon? Jag är liten sagde Vår Herre. Sätt dig ned på en jordfastan sten, jag all lijv dig, ålla dier lijt så lite erå, och hålla där bit så biti erå, i 3 namn G. F. etc.

III. Maktstulen orden.

För folk och hästar, boskap etc. med elementis bröd, hö och blåsande därpå.

Kristus sporde sprito, sol och S. Mario, åken (vilken) så makt och mod är av dig teid (tagit), idag aal an atte biäru, fyr än mässäbökiär åtbredes i clöster og i kiörko, och dier H. Sacrament upphöjes, och kross i bräst och bläst i mun, och dig aal verde bot i sumu stund I namn G. F. etc.

Morgonbön

Hell, misskunder Gud, av Maria är du födder,

På korset för oss möddrer,

Jag beder dig för din bittra död,

Du frälser oss både ifrån pina och nöd,

Ditt H. Lekamen vare mitt yttersta bröd

Guds ord var mitt yttersta åkläde på min yttersta tid

Det unne mig G. F. G. S. Och G. Den H. And.

Länkar

Prenumerera på nyhetsbrevet Här för mer info om filmen Oväsen