Släkten Bille

Än en gång har jag gett mig in i skrivandet. Den här gången är det med karaktärerna i fokus – att verkligen lära känna dem och deras familjer på djupet.

Svante Sture (1517-1567) har förvisso en undanskymd roll i berättelsen. Ändå vill jag lära känna honom. Fram till 1532 fick han sin utbildning i Danmark under ledning av Århusbiskopen Ove Bille (död 1555).

Hur hängde han ihop med Claus Bille (ca 1490-1558) som var med på Stockholms blodbad och hade en sätesgård i Billesholm?

Claus Bille var bror till ärkebiskopen Torben Bille (död 1552). Enligt wikipedia var de kusiner till Eske Pedersen Bille och Ove Bille.

Torben Bille

Torben Bille blev 1510 kanik i Lund och senare dekan. Han valdes 1532 till ärkebiskop, men fick förbinda sig att inte förhindra de evangeliska predikanterna att predika eller prästerna att gifta sig. Efter Fredrik I:s död 1533 bröt han sitt löfte och började undertrycka reformationens anhängare. I augusti 1536 blev han fängslad och avsatt från sin värdighet. Han hölls i fängelse ett år, tills han avstod från all biskoplig myndighet. Därefter och till sin död var han föreståndare för Bosjökloster.

Beate Bille övertog den gård Torben Bille ägde i Lund.

Enligt danska wikipedia är de äldsta kända från släkten Bille följande;

Jakob Bille (1246) och hans bror Torkel Bille

Torben Bille (ca 1423-1465)

Gift första gången med Sidsel Ovesdatter av ätten Lunge.

Gift andra gången med Beate Axelsdotter av släkten Thott.

Han hade sju barn som giftes in i betydelsefulla nordiska adelsätter.

Äldste sonen, Bent, grundade (Egede-Söholmlinjen) och var gift med Magdalena Stigsdotter av Krognosätten. (Krognos sägs vara ett öknamn för att släkten hade stora, krökta, örnliknande näsor. Magdalena var syster till Oluf Stigsen som genom arv och giftermål blev en av Skånes rikaste. Hon var faster till Margareta Olofsdotter som vid ett mycket påkostat bröllop gifte sig med Thyge Axelsen (Brahe) på Tosterup. (Deras dotter Karen var gift med Henrik Knudsen Gyllenstierna 1402-1456 – en syssling till Kristina)

Andre sonen Peder till Svanholm (1464-1508) var gift med Anne Knudsdatter Gyllenstierne (1440-1531) Hon var syster till Henrik (som var gift med hennes mans brorsdotter), och även hon syssling till Kristina Gyllenstierna. De hade åtta barn, bl a biskopen i Århus som uppfostrade Svante Sture; Ove Bille (1480-1555).

Tredje sonen Steen Basse Bille (1446-1521) bildade Allindelinjen och hade fyra barn; Ärkebiskopen Torben Bille (den siste i Lund 1532-1536), död 1552, Claus till Allinde och Ljungsgård (1490-1558) gift med Lisbeth Jensdatter (Ulfstand) och fick 10 barn som du kan läsa mer om här.

Dottern Marine Torbensdatter Bille var gift med sin morbror Iver Axelsson (Thott) son till den mäktige Axel Pedersen Tott (död 1446 eller 1447). Han hade minst elva barn varav nio söner. Dick Harrison skriver i Sveriges Medeltid att sönerna är exempel på att ”högfrälset utvecklats till en gränsöverskridande och självständigt agerande kraft i nordisk politik”.

Dottern Regitze Torbensdotter Bille var gift med Peder Nielsen av Gyldenstierne (som jag inte har blivit klok på hur han hänger ihop med de andra)’

Dottern Inger var gift med en Oxe 😉

Else Torbensdotter Bille var gift med Gregers Jepsen Ulfstand och farmor till Jens Holgersen Ulfstand.

Sonen Holger Gregersen Ulfstand till Skabersjö och Häckeberga (död 1542)

”LÄio-I sitt andra äktenskap kom han i besittning av Häckeberga gods, och därtill fick ersättning ur de stora böterna som hans svärfars mördare Anders Bille (1477-1555) betalade 1534. Efter Christian II flykt hyllade Ulfstand tillsammans den övriga adeln Frederik I, vilken valdes av riksdagen och var en av de viktigaste ledarna under belägringen av Malmö 1523. 

Samma år sändes han med Åke Brahe till Sverige för att övertyga Gustav Vasa att flytta ett riksmöte och förlika de många tvisterna mellan kungarikena. När detta möte slutligen ägde rum i augusti 1524 i Malmö, var Ulfstand ett av de danska regeringsråden som ställdes som gisslan för kung Gustavs säkerhet. Efter Landskronas överlämnande tillhörde Ulfstand ett av de råd som skickades till Gotland med Søren Norby för att flytta besättningen på Visborg vid överlämnandet av slottet till Frederik I. Dessutom var han under de följande åren sändebud för kung Gustav och deltog i det stora kungariksmötena i Nya Lödöse 1528 och Varberg 1530.”

Länkar

Billeättens släkttavla