Axel Pedersen Tott

död 1446 eller 1447

För att förstå medeltidens högfrälse behöver man förstå deras släktförbindelser. Ett namn som ofta dyker upp är Axlesönerna som alla härstammar från Axel Pedersen Tott

Olof Axelsson (d 1464)

dansk riksmarskalk och befälhavare för den flotta som 1449 erövrade Danmark.

Filip Axelsson (d 1464)

kontrollerade den danska ön Langeland och förde mot slutet av livet befäl på Gotland.

Åke Axelsson (d 1477)

Innehade norra Halland med Varberg och byggde upp godsimperium i Halland, Västergötland, Värmland och Småland.

Erik Axelsson (d 1481)

En av Karl Knutssons närmaste män och byggde stark maktställning i Finland. Blev riksföreståndare under Kristian I utan att agera för att återföra landet till Kalmarunionen. Kristian I valde att öppet utmana bröderna Axelsson genom att 1467 förklara Sverige i blockad och konfiskera brödernas egendom i Langeland.

Ivar Axelsson (d 1487)

viktigaste säte Härlöv i nordöstra Skåne, kontrollerade Villands och Gärds härader med Vä och Sölvesborg. Övertog Gotland efter 1464. (Andra äktenskapet var med Marine Torbensdatter Bille, hans systerdotter.) Genom (sitt tredje) giftermål 1466 med med Magdalena (1443-1495) blev han en av Sveriges mäktigaste män. Magdalena var dotter till Karl Knutsson Bonde (1408/09 – 1470) i hans andra äktenskap. I första äktenskapet föddes Kristina (1432-1500) som blev anmoder till Kristina Gyllenstierna. Efter att Kristian I konfiskerat egendom i Langeland (se ovan) gjorde Ivar uppror och förklarade sig som självständig härskare på Gotland i maj 1467. Karl Knutsson Bonde (hans svärfar kom tillbaka som kung samma år.) Riksstyrelsen i Sverige dominerades av Karl Knutsson, Axelssönerna, Nils Bosson Sture (Natt och Dag – farfar till Sten Sture d y) och Sten Sture. De hade stöd av Dalkarlarna och andra grupperingar inom allmogen. När Karl Knutsson avled på Stockholms slott den 15 maj 1470 ignorerade Ivar Axelsson och Sten Sture kungens testamente och delade upp makten mellan sig. Sten Sture utsågs till riksföreståndare medan Ivar Axelsson (genom hustrun Magdalena) tog den stor del av arvet.

1487 fördrevs Ivar Axelsson från Gotland och efterträddes av Jens Holgersson (Ulfstand). (Ivar Axelsson hade bedrivit sjöröveri på Östersjön.)

Ingeborg Åkesdotter (d 1507)

Gift med Sten Sture den äldre, se ovan.

10/10 1471 stod slaget vid Brunkeberg. 1472 slöts ett avtal i Kalmar som garanterade fred under överskådlig tid.

1470-1520 kallas Sturetiden. Sten Sture den äldre var son till riksrådet Gustav Sture och Karl Knutssons halvsyster, Birgitta Stensdotter (Bielke d ca 1461), dvs halvkusin med Magdalena och Kristina (Karl Knutssons döttrar).

Kjell Axelsson (d 1454)

Länsman i Sölvesborg

Peder Axelsson (d 1463)

Biskop i Lund

Ellen Axelsdotter (d 1421)

Gift med Oluf Stigsen (ätten Krognos) till Bollerup

Beate Axelsdotter (d?

Gift med Torben Bille (som bl a var far till Sten Basse Bille)

Laurens Axelsson (d 1482)

En dotter var gift med en son till Bent Bille.