Släkten Ulfstand

Även den här dyker upp både bland Bille och Trolle.

Om vi utgår från Henrik Gertsen på Glimminge (d 1439) så hade han minst fem barn varav Billeätten återfinns i sönerna Jep och Holgers släkter.

Jep Henriksen ”Store Jep”

Sonen Gregers Jepsen (Skabersjö) var gift med Else Torbensdatter av ätten Bille.

Holger Henriksen till Glimminge

Sonen Jens Holgersen Ulfstand lät bygga Glimmingehus. Han var gift med andra gången med Margareta Arvidsdotter Trolle. Deras dotter, Lisbeth Holgersen Ulfstand var gift med Claus Steensen Bille och mor till Jens Bille bl a. Deras andra dotter, Sidsel Ulfstand, var gift med Knud Pedersen Gyldenstierne (f 1480, föll i onåd hos Christian II). Han vaktade senare Christian II på Kalundborg. Länsman på Kalundborg. Död 20/6 1552. Knuds farfars far (Erik Nielsen f 1382) var bror till Kristina Gyllenstiernas farfars far.

Jens Holgersen Ulfstand

1487-1509 var han länsman på Gotland och fram till 1512 var han riksamiral. Troligen har han vid något tillfälle varit ombord på kung Hans flaggskepp, Gribshunden som du kan läsa mer om här.