Tidslinje i Vrede

Efter en väldigt lång skrivpaus är jag tillbaka i Vrede i Älvdalen.

Många insikter.

En är att boken ska innehålla en tidslinje.

1397 Kalmarunionen

Drottning Margareta (1353-1412) enade Nordens länder 1397 i Kalmarunionen. Efter en lång kaotisk tid blev det lugn i Sverige. Eftersom hennes ende son, Olof, avlidit när han var tio år adopterade Margareta sin systers dotterson, Erik av Pommern (1382-1459)

1434-1436 Engelbrektsupproret

Upproret började som ett missnöje mot fogden i Västerås. 1435 gick upprorsmännen med på att erkänna kung Erik av Pommern om han gick med på deras krav. Bl a styra Sverige i enlighet med sin kungaförsäkran, att kungen och rådet skulle komma överens om skatterna och att ämbetena marsk och drots skulle återinföras.

Marsk: Karl Knutsson (Bonde)

Drots: Krister Nilsson (Vasa)

Karl Knutsson Bonde (1408-1470)

1446 Karl Knutsson Bondes dotter, Kristina (1432-1493) gifter sig med Erik Eriksson av ätten Gyllenstierna. Sonen, Nils f 1457, gifte sig 1487 med Sigrid Eskilsdotter (Banér). 1494 föddes dottern Kristina. 1495 avled Nils.

Karl Knutsson Bonde var riksföreståndare 1438-1440, kung 1448-1457, 1464-1465, 1467-1670.

Sten Sture d ä (1440-1503)

14 maj 1470 dör Karl Knutsson Bonde. Sten Sture d ä och Nils Sture (av ätten Natt o Dag) övertar ledarskapet för unionsmotståndarna.

10 oktober 1471: Slaget vid Brunkeberg där Nils Sture anföll danskarna bakifrån, men Sten Sture tog äran av segern.

1470-1497 Sten Sture d ä är riksföreståndare, men efter ett fälttåg uppstår en konflikt med Nils Stures son, Svante Nilsson. Kung Hans stöttar Svante Nilsson och efter slaget vid Rotebro den 28 september 1497 tar kung Hans makten.

1497 kröntes Hans till svensk kung och den 6-årige Sten Svantesson (Sture) dubbades till riddare.

1479-1500 var Hemming Gadh Sten Sture d ä sändebud i Rom där han var kammarherre hos påven Alexander VI.

Under 1500 organiserar Svante Nilsson ett uppror mot kungen och Sten Sture väljs på nytt till riksföreståndare, vilket han är fram till sin död den 14 december 1503.

1501 utsågs Hemming Gadh till biskop i Linköping. 1503 organiserade han valet av Svante Nilsson som riksföreståndare genom att hemlighålla Sten Sture d ä död.

Svante Nilsson (1460-1511)

1504- årsskiftet 1511-1512 var Svante Nilsson riksföreståndare

Sten Sture d y (1492-1520)

1512 manövrerade Sten Sture d y ut Erik Trolle som riksföreståndare.

1515 utnämndes Erik Trolles son, Gustav Trolle, till ärkebiskop.

23 november 1517 beslutet att riva Stäket undertecknades.

1518 besegrades Kristian II i slaget vid Brännkyrka. Kristian II ville förhandla, men Sten Sture varnades för att stiga ombord på det danska skeppet. Istället valdes sex ”höga” män ut; Hemming Gadh, bröderna Göran och Lars Siggesson Sparre, Olof Ryning, Bengt Nilsson (Färla) och Gustav Eriksson Vasa.

”Utan kunskap om Sten Sture den yngre och hans decennium vid makten kommer vi aldrig att till fullo förstå den äldre Vasatidens Sverige och hur centralmakten i landet utvecklades och ersatte Kalmarunionen. Medan Sten Sture ännu verkade i katolicismens Sverige, så växte protestantismen stegvis fram under och efter Gustav Vasas tid. Den scenförändringen går knappast att överkatta och reformationen går inte heller att till fullo förstå utan att studera de sista åren av medeltidens katolska Sverige.”

Citat ur Lars Ericsson Wolkes bok, Sten Sture den yngre.