Hemming Gadh

Vems sida stod Hemming Gadh på?

I sammanställningen över karaktärerna i Vrede i Älvdalen hade jag först antecknat Hemming Gadh under Kristian II:s förtrogna, men sedan insåg jag att han faktiskt bytt sida så många gånger att han faktiskt varit förtrogen med samtliga.

Hemming Gadh föddes omkring 1450. 1479 – 1500 var han sändebud i Rom på uppdrag av Sten Sture d ä. David Lindéns bok Hemming Gadh – Vasatidens gudfader ges intressanta inblickar i de vidlyftiga liv Hemming Gadh förde i Vatikanen som kammarherre åt påven Alexander VI av ätten Borgia.

1501 valdes Hemming Gadh till biskop i Linköping.

Kristina Gyllenstierna

Hemming Gadh tillbringade mycket tid vid riksföreståndaren Sten Sture d y hov och bör även ha haft en förtrolig relation med Kristina Gyllenstierna.

»Gud ske lov, ni får gott hissande i dag, innan ni far. Ni får inte bättre förrän ni kommer till Distinget.«

Utdrag ur brev från Hemming Gadh till Sten Sture d y inför hans tal i Vadstena och på Disatinget i Uppsala.

Ordet »hissande« betyder »hetsande« och brevet kan således läsas som att han hoppas att Sten Svantesson kan övertyga sin publik. Men det betyder också berusning och kan vara ett underförstått råd att påverka publiken med öl. Hemming Gadh hade som sagt sysslat med politik och bondeuppbåd tidigare.

Gustav Vasa

I oktober 1518 fördes Gustav Vasa och Hemming Gadh som gisslan till Köpenhamn av Kristian II. Redan innan dess lär Gustav Vasa ha varit i kontakt med Hemming Gadh och fått del av hans erfarenheter.

Kristian II

Det var under fångenskapen 1518–20 som Hemming Gadh bestämde sig för att byta sida. När en ny armé under ledning av Kristian II på hösten 1520 belägrade Stockholm var Gadh med som propagandaledare åt danskarna och var en av dem som övertygade riksföreståndarens änka Kristina Nilsdotter Gyllenstjärna att ge upp. Detta efter att Sten Sture den yngre hade stupat vid slaget på sjön Åsunden.

Slutet

Den 16 december 1520 avrättades Hemming Gadh vid Raseborgs slott i Finland.

Anledningen till att Gadh miste livet trots att han bytt till dansk sida var enkel. Kristian litade helt enkelt inte på den man som hade gjort livet surt för hans farfar, far och honom själv. Dessutom kan man lägga till att kungen säkert trodde att Gadh mycket väl kunde byta sida igen när det passade honom. Det var därför som han var tvungen att dö och det är också enda gången som Gadh verkligen har underskattat en motståndare. Han halshöggs den 16 december 1520.

Läs mer

Hemming Gadh – Vasatidens gudfader, av David Lindén publicerad i Populärhistoria

Hemming Gadh – Vasatidens gudfader av David Lindén hittar du här