Trondheim och Austråttborgen i Tröndelag

Det sägs att Tröndelag fått sitt namn efter ett folk med namnet trönder. Huvudorten i Tröndelag är Trondheim där Nordens näst största domkyrka, Nidarosdomen, tronar.

Under medeltiden kallades Nidarosdomen ”Norges hjärta”, eftersom den helgonförklarade kung Olav var begravd här. Hit vallfärdade pilgrimmer och 1152 gjordes Nidarosdomen till ärkestift som omfattade ett område som sträckte sig över NorgeHärjedalenJämtlandIslandGrönlandIsle of ManOrkneyöarnaShetlandsöarnaFäröarna och Hebriderna.

Den ursprungliga stenkyrkan byggdes 1070-1090.

Trondheim ligger inne i en fjord vars utlopp bevakas från borgen Austrått, som sedan 1000-talet varit säte för många kända norska personligheter. En av dem är Inger Ottesdatter Römer (ca 1475-1555).

1494 arrangerade hennes föräldrar äktenskapet med Nils Henriksson Gyldenlöve för att få slut på en arvstvist om Austrått. Hur äktenskapet var förtäljer inte historien. Paret fick fem döttrar tillsammans, men år 1500 fick maken även en ”oäkta son”.

Efter att maken avlidit 1523 spelade Inger en viktig roll i politiken. Hon såg till att döttrarna ingick äktenskap med inflytelserika män och stöttade dem i karriären.

Inger var Norges mäktigaste jordägare. Hennes dotter, Margareta, var hovdam hos drottning Elisabet (gift med Kristian II). Ingers make hade haft det ärofyllda uppdraget att föra Elisabet till Danmark.

Margareta gifte sig 1523 med Vincent Lunge som kom från en dansk adelsätt och var med och stöttade Fredrik I:s maktövertagande. Därigenom fick han viktiga positioner och genom äktenskapet med Margareta blev han norskt riksråd.

Om Vincent Lunge sades det att han var präktig, vältalig och charmerande. I Norge tillskansade han sig stora landegendomar. Han hade många mäktiga vänner och släktingar i kretsen kring Fredrik I och var den som 1524 övertalade rådet att avsätta Kristian II. 1525 beviljades han Jämtland som län och blev den mäktigaste mannen i det norska riket.

I bevarade handlingar hävdar han att han träffat Nils Sture i Danmark åren 1521-1523. Kan det vara så att Kristina lärde känna Margareta när de vistades i Kalundborg julen 1522? Knöts vänskapsband som gjorde att både Peder Jacobi och Mäster Knut sökte sin tillflykt hos fru Inger 1525?

Trots att de utlämnades av ärkebiskopen i Trondheim, Olav Engelbrektsson, till Gustav Vasa flydde även Nils Sture till fru Inger i Austrått. Där förlovades han med Ingers dotter Eline under 1527.

På wikipedia nämns tre av Ingers fem döttrar vid namn.

Margareta, gift med Vincent Lunge.

Eline, förlovad med Nils Sture, senare gift med Niels Lycke. 1532 avled hon och modern Inger under en båtresa när båten sjönk. Niels Lycke inledde då en kärleksrelation med dottern Lucie som inte gillades av svågern Vincent Lunge. Vincent anklagade sin tidigare vän, ärkebiskopen, för att vara för släpphänt och fick därigenom ärkebiskopen att döma Niels Lycke till döden för incest. 1535 verkställdes avrättningen.

Istället gifte sig Lucie med protestanten

1534-1536 pågick Danmarks största inbördeskrig; Grevefejden. Lübeck ville återinsätta Kristian II på tonen, men adel och präster ville se Fredrik I:s son, Hertig Kristian III på tronen. Kristian II hade stöd av allmogen och borgarna i Malmö och Köpenhamn.

Den 3 januari 1536 mördades Vincent Lunge av anhängare till ärkebiskopen Olav Engelbrektsson. Under många år hade Vincent och ärkebiskopen kämpat tillsammans för Norges självständighet, men i Grevefejden ställde Lunge sig på den protestantiske hertig Kristian III:s sida.

Lucie gifte sig så småningom med en protestant som fick överta borgen.