Nådiga Fru Kristinas andaktsbok

Det här inlägget bygger på Jan Carlquists och Jonas Carlquists bok med samma namn. Citaten är hämtade från den eller från Marie-Louise Flembergs bok ”Kristina Gyllenstierna – Kvinnan som stod upp mot Kristian Tyrann”

Andaktsboken finns på Kungliga biblioteket i Stockholm i den Rålambska samlingen. Där låg den länge bortglömd tills den hittades av Jonas Carlquist under ett forskningsarbete med religiösa fornsvenska handskrifter.

Så här skriver Carlquists om andaktsboken

  • innehålet präglas av en djupt rotad tro och av en självutlämnande kärlek till Kristus, Jungfru Maria och hele den himmelska härskaran
  • främst möter vi rädsla att inte rädsla för att inte räcka till inför livet efter detta, en rädsla för att till sist inte få vara med i Guds rike, men samtidigt finns hela tiden hoppet om att få syndernas förlåtelse och delaktighet i den himmelska glädjen.
  • Om man läser mellan raderna kan an följa hur Kristina lämnar katolicismen för lutherdomen.
  • Flera av texterna är helt unika på det svenska språket, många texter är personligen redigerade enkom för Kristina.

Privata anteckningar

Förutom andliga texter innehåller andaktsboken astrologiska anteckningar från barnens födelser.

Nils – fullmåne och tecknet jungfrun (söndagen före Sanct Clemens dag – 21 november 1512?)

Åren efter Guds börd 1512 åttonde dagen i december månad, söndagen före Sanct Clemens dag, då var min son Niels Sture född. Gud till heder och ära. I den samma dagen var nytt i fylle och tecknet i Jungfrun.)

Ilieende – nytändningen i Oxens tecken (torsdagen före aposteln S Barnabas dag i julsöndagen före Sanct Clemens dag – 1514)

Åren efter Guds börd 1500 på det fjortonde, torsdagen före aposteln S Barnabas dag, då föddes min dotter Iliana, Guds lov, heder och här, i nytändningen i ko Tecken i juli månad.) 

Magdalena – nytändningen i fiskarnas tecken, (tisdagen efter heliga tre konungars dag 1516)

Åren efter Guds börd 1500 på det sextonde, tisdagen efter heliga tre konungars dag, då föddes min dotter Magdalena, Gud till lov, heder och ära, i nytändningen i Fiskarnas tecken, januari månad.) 

Swante – nedan och tecknet Vågen (S. Filippus och S. Jakobs dag 1517)

Åren efter Guds börd 1500 på det sjuttonde, då föddes min son Svante på S Filippus och S Jakobs dag i maj månad, då månen stod ytterst i nedan i Vågens tecken. 

Anne – fullmåne och tecknet tauruss (oxen) (tisdagen näst efter S Annas dag 1518) 

Åren efter Guds börd 1500 på det artonde året, tidsdagen näst efter S. Annas dag, föddes min dotter Anna, Gud till lov, heder och ära, trettonde dagen i december månad, då det var fullmåne och tecknet stod i Oxen.