Till minne av de häxanklagade i de stora oväsendet

Den 19 maj 1669 avrättades Look-Anna, Gullichs-Anna, Kettis-Lasse, Bond-Elin, Pell Marit, Brita Andersdotter. De skulle följas av omkring 300 personer i det vi kallar det stora oväsendet.

Den andra avrättningen ägde rum i Mora den 24 augusti 1669.

Här kan du läsa om de häxanklagade i Älvdalen

Här kan du läsa om häxprocesserna i Mora

Erik har namnsdag den 18 maj och Bartolomeus den 24 augusti. Båda var viktiga märkesdagar i bondepraktikan. På runstavarna pryddes Eriksdagen med ett krönt huvud och sädesax. Bästa såningstiden i Älvdalen ansågs vara tre dygn före och tre dygn efter Erik.

Båda datumen finns omnämnda i Peder Svarts krönika.

I Uppsala firades Sankt Erik med en procession från Östra Aros (dagens Uppsala) till Gamla Uppsala. Troligen hade folk för vana att samlas i Vadstena vid Bartolomeus för det var där Gustav Vasa valdes till riksföreståndare år 1521.

Men vad fanns bakom dessa firande?

När Sverige kristnades under var det enklare att byta namn på de hedniska traditionerna än att få folket att ändra sina ceremonier. Midvintersolståndet blev jul, midsommarsolståndet tillägnades Johannes döparen. Båda högtiderna, liksom vårdagjämning och höstdagjämning, är tidpunkter som styrs av solen. I äldre tid firades även fyra högtider för månen. Dessa inföll mellan solens högtider. Än idag styrs påsk, pingst och Kristi himmelsfärdsdag av fullmånen.

För att hålla reda på när de olika högtiderna inföll innehöll medeltidens andaktsböckerna en kalender för beräkning av gyllental. Utifrån denna kalender kunde man se när fullmånen inföll och på så sätt räkna ut när högtiderna inföll.

Erik infaller mellan vårdagjämningen och midsommarsolståndet. Bartolomeus infaller mellan midsommarsolståndet och höstdagjämningen. Kan detta ha varit hedniska traditioner som firades under nya namn?

Religionskriget mellan Sigismund och hertig Karl i slutet av 1500-talet ledde till en mer strikt tillämpning av religionen där prästerskapet försöket utrota de hedniska traditionerna. Fanns det någon symbolik i att avrättningarna skedde i anslutning till två folkliga traditioner som kan ha ett ursprung i en hednisk kult? Fanns det några traditioner som traderades genom bondepraktikans ordspråk?