Insamlingsstiftelsen Kvinnohistorier

Sedan jag debuterade som författare den 20 mars 2020 har jag försökt bygga upp nätverk som lyfter fram de skrivna och oskrivna kvinnohistorierna.

Yvonne Frank Månsson tipsade mig om Lillemor Groth. Där hittade jag ord för vad jag söker.

”du är förbunden, sammanlänkad och inkopplad på dina systrar runt hela jorden. Så länge de far illa och lider, känner även du av det. I din själ. I ditt hjärta.”

”… hur står det egentligen till med systerskapets kärleksfulla medkänsla och att alla människor är födda fria, inklusive kvinnor och de som balanserar på gränsen och ofta kallas ”queer”. Förr ansågs de heliga och vördades. De kallades på gammelsvenska för ”tunridare” för de kunde likt shamaner och häxor konsten att ”rida på staketet” med en fot i två världar.”

Lillemor Groth

Tillsammans med Kicki Westerberg och Malin Lundskog har vi under 2022 genom samtal lagt grunden för Insamlingsstiftelsens fortsatta arbete. Den 1 juni 2022 valdes även Ulrika Jannert Kallenberg in i styrelsen.

I den feminina visheten om att allt kommer tillbaka till oss i någon form. Om du kastar en sten i vattnet bildas det nio ringar ut, men också nio ringar in till den plats där stenen landade. Så det spelar roll hur du agerar i varje stund, för allt återvänder till dig i någon form.

Lillemor Groth

Nu är vi redo att bjuda in fler i samtalet. Reservera följande tider om du vill träffa oss. Mer info kommer efter vårt nästa styrelsemöte den 8 augusti.

Norr

Onsdagen den 13 september kl 19 och tisdagen den 19 september kl 19

Öster

Tisdagen den 19 septbember kl 19

Väster

Skrivretreat den 25-27 september

Söder

Fredagen den 6 oktober kl 19

”För all visdom börjar och startar med det stora kretsloppet. Att allt går i cirklar och spiraler. Att liv vissnar och dör för att sedan återfödas. Att fröet i myllans mörker behöver gro där och ha tålamod innan grodden söker sig mot ljuset.”

Lillemor Groth