Vilka dömdes i Älvdalen?

Rannsakningar i Älvdalen

I Älvdalen hölls rannsakningar över trolldomsväsendet vid fyra tillfällen;

September 1668 (som behandlas i Oväsen i Älvdalen)

Extraordinarie ting

December 1668

Ordinarie ting

Augusti 1669

Trolldomskommission

Januari 1671

Trolldomskommisison

Antal trolldomsanklagade

(Uppgifter från Livet går vidare av Linda Oja och Marie Lennersand)

September 1668

Anklagade: ca 50 st

Avrättade: 3 (Gullichs-Anna, Kettis-Lasse, Look Anna)

Avlidna i fångenskap: 3 (Gyris-Marit, Knåpar Elin, Mats Michelsson)

Villkorligt dödsdömda: 4 (Ris-Anna, Bälter-Marit, Kettis-Kerstin och Mats Michelson, som avled i fångenskap)

Här finns en avskrift av domen (avkunnad 13 september 1668)

Utdrag ur hovrättens dom hittar du här

December 1668

Anklagade: ca 30

Avrättade: 3 (Bond-Elin, Brita Andersdotter, Pell Marit)

Villkorligt dödsdömd: 1 (Brita Michelsdotter (syster till Mats Michelson och mor till Brita Andersdotter))

Materialet från trolldomskommissonerna är bristfälligt, men av det material som finns bevarat från åren 1668-71 finns uppgifter om att 119 personer blivit beskyllda för att ha varit i Blåkulla. (Troligen anklagades betydligt fler då materialet är bristfälligt.)

Uppskattad folkmängd i Älvdalen: 900-1.200 personer – dvs minst 10% av befolkningen anklagades.

Antal avrättade

Sammanlagt avrättades fjorton personer från Älvdalen, ytterligare tre dog i fängelset. Här hittar du dem som avrättades i maj 1669.

Villkorligt dödsdömd

Detta innebar att den dömda fördes ut på avrättningsplatsen i tron att de skulle halshuggas. Dvs de bearbetades av prästerskapet att göra en bekännelse så de kunde komma till himlen. Bekände de skulle de få nattvarden och genast avrättas men bekände de inte skulle de föras tillbaka till fängelset.

Ställd under Guds dom

Även oskuld behövde bevisas för att betraktas som hedervärd och respektabel. När det varken fanns underlag för att säkert fria eller fälla överlät domstolen till Gud att i sinom tid skipa rättvisa. Den dömde övervakades av omgivningen och varje motgång tolkades lätt som tecken på ett Guds straff och som att personen var skyldig.

Risslitning

Piskas med ris och genomgå kyrkliga skamstraff

Läs mer

Tidslinje