Strafformer

Källa: Svensk rättshistoria av Göran Inger, Lund 1986

Under 1600-talet mildrades bl a dödsstraffet. Allt mer sällan tillämpades det kvalificerade dödsstraffet. T ex halshöggs den dömde innan bränning på bål. Under senare delen av 1600-talet upphörde tillämpningen av levande begravning. Även stympnings- och skamstraffen mildrades.

Straffet “fängelse på vatten och bröd” fanns kvar. 28 dagars sådant fängelset i landets ohyggliga fängelsehålor ansågs likvärdigt med dödsstraff.

Två nya strafformer infördes: förvisning och frihetsstraff. Redan under medeltiden hade kyrkliga myndigheter tillämpat frihetsstraff. Inspiration hämtades från England och Holland där det under slutet av 1500-talet uppförts tukthus. Bakom inrättandet av tukthus- och spinnhusstraff fanns en förbättringstanke, att fångarna under arbete skulle fostras till bättre människor.

“Det vanligaste frihetsstraffet bestod av att fångarna skickades till straffarbete på något kunglig borg, någon fästning eller i koppargruvan i Falun eller silvergruvan i Sala. Härigenom fick kronan billig arbetskraft.”