1533-1600

1541 Den första bibeln trycks på svenska

1544 Västerås riksdag – helgondyrkan, själamässor och vallfärder förbjuds

1567 Den första psalmboken på svenska trycks

1576 Johan III:s röda bok utgavs

1592 Johan III dör

1593 Uppsala möte avslutar den liturgiska striden. Kyrkotukten ska utövas med stränghet.

1595 Karl IX tar ledningen i riket

1598 Sigismund besegras

1600 Karl IX kröns till kung