Före 1520

800-talet Vanerna

1177 Norske kungen Sverre Sigurdsson passerar genom övre Dalarna

1347 Kung Magnus privilegiebrev

1400-talet – kontinentens häxbegrepp kommer till Sverige.

1434-1436: Engelbrekt Engelbrektsson, resning mot Erik av Pommerns fogdar

1471 Slaget vid Brunkeberg

1497 Slaget av Rotebro förlorades mot kung Hans av Danmark.

1501 Dalkarlarna stod på Sten Stures sida