Andreas Stiernhöök

Fader: Johan Stiernöök, ”den svenska juridikens fader”

Syster: Margareta Stiernhöök, gift med Petrus Rudbeckius

Assessor i doppat. Medlem i trolldomskommissionen i Hälsingland och ordförande i kommissionen för Uppsala och Västmanland.