Mora

Del två i bokserien Eldarna börjar i Mora, en plats jag besökte i mars efter boksläppet. Först då insåg jag hur litet Mora var, att folket var utspritt i flera mindre byar runt kyrkbyn – samma struktur som i Älvdalen. Kyrkan, prostgården, kaplansgården, en sockenstuga och några få hus. Det är intressant att titta på […]

Söndagen den 13 september

Älvdalen trolldomsprocesser

“Den 13 septembris voro vi efter middagen församlade i sockenstugan till att delibrera om utslag och dom, vedervarande samma män och nämnd, såsom tillförende, då ock efter noga överläggande följande slut uti denna svåra sak gjordes.“ Orden är hämtade från de bevarade minnesanteckningarna som skrevs här i Älvdalen för 352 år sedan. Efter att ha […]

Älvdalen

Äntligen får jag visa världen mitt Älvdalen och jag njuter när de upptäcker samma saker som trollbundit mig i sex år. Och jag vet att detta är stort. Att världen kommer få ta del av denna magiska plats med vördnad. På eftermiddagen visade Lennart oss till en gammelskog vid Rällabåset. Det behövs inga ord för […]

Falun

Någon research blev det inte tid till. När vi lämnade bil och utrustning hos Dalarna Design var klockan två och lunchrestaurangerna hade stängt. På Spruthuset förbarmade de sig över två hungriga resanden och vi åt hamburgare medan vi träffade producenten Patricio Silva via insta live. Produktionen av Älven är helt magisk och vi ser fram […]