Handlingar till bouppteckning

Uppgifter om den avlidnes (och efterlevande makens) tillgångar:

 1. Fastighetsbeteckning
 2. Bevis om bostadsrättslägenhet
 3. Banker
 4. Saldobesked på konto i Coop, ICA m fl
 5. Reversfordringar med uppgift om låntagare, kapitalbelopp, räntesats och förfallodagar
 6. Utbetald lön eller pension efter dödsdagen
 7. Skatter: beräknad fordran eller slutskattsedel
 8. Andel i oskiftat dödsbo
 9. Försäkringsbrev eller bouppteckningsintyg angående utbetalt försäkringsbelopp. (Även div äldre begravningsförsäkringsbrev, exv Livkronan, Ålderdomsförbundet)
 10. Aktier, bolagets namn, antal, serie
 11. Fonder
 12. Premieobligationer, år, serie, antal
 13. Spaxar, obligationer eller övriga värdepapper
 14. Kontanter
 15. Bil: registreringsnummer, körda mil
 16. Lösöre till ? rum och kök. Sedvanligt och ev samlingar av konst, smycke, frimärke
 17. Vapen: fabrikat och tillverkningsnummer

 

Uppg om den avlidnes och efterlev makens skulder m.m. :

 1. Långivare: Banker, kreditföretag, betr. privatpersoner önskas kopia av skuldebrev
 2. Har den avlidne ingått borgensförbindelse?
 3. Skatt: Beräknad skuld eller slutskattsedel
 4. Uppgift om obetalda räkningar vid dödsfallet
 5. Uppgift om hyrans storlek samt de senaste el/vatten/telefonfakturorna
 6. Räkningar på begravningskostnader
 7. Offert eller räkning på gravsten

 

 

Allmänna uppgifter till bouppteckningen:

1.    Senaste självdeklarationen för den avlidne samt för efterlevande make/maka. (Särskilt viktiga är sidan 3 och 4 – specifikation)

2.    Namn, adress och personnummer på dödsbodelägarna

3.    Testamenten

4.    Bankfack

5.    Äktenskapsförord eller boskillnadshandling

6.    Bodelningshandlingar

7.    Bouppteckningshandling efter eventuellt avliden make/maka.

8.    Gåvor som skall avräknas som förskott på arv

9.    Immaterialrätter: Royalty, patent eller dylikt