Testamente

Har du funderat på att skriva testamente?

Fundera igenom vad du äger innan mötet. Har du ett äldre testamente, äktenskapsförord, bouppteckning efter avliden make eller liknande handlingar är det bra om du har dem med dig till mötet.

Andra frågor som kan vara bra att fundera över är vad du vill skall hända med din egendom när du är borta.

En advokat hjälper dig hitta lösningar för att undvika tvister och förenkla boutredningen.

Testamente registreras inte någonstans. Efter testators bortgång skall testamentet delges arvingarna. Om någon arvinge klandrar testamentet krävs det att testamentet finns i original för att det skall gälla. Testamentet i original bör därför förvaras antingen i bankfack eller på Testamentsbanken.

Det är viktigt att testamentet är korrekt bevittnat!

Instruktion för bevittning hittar du här.

Visste du

att sambor inte ärver varandra. (På www.nosco.se kan du ladda ner ett föredraget ”Gift eller sambo – är det någon skillnad” med mer information.)

att om ni är gifta men bara har särkullbarn ärver ni inte varandra.

att i testamente kan du bestämma att det barnen ärver efter dig skall vara deras enskilda egendom. (Mall för testamente där all egendom görs till enskild hittar du här.)

att du kan bestämma att testamentstagaren inte skall få använda arvet förrän vid en viss ålder.