Vem ärver?

Sambo ärver inte utan testamente.

1988 ändrades ärvdabalken så att gifta makar äver varandra om det inte finns särkullbarn. Om båda makarna har särkullbarn men inga gemensamma barn ärver de inte någonting efter varandra om de inte har testamente.

Arvingarna är indelade i tre grupper som kallas arvsklasser. Barn, barnbarn, barnbarnsbarn kallas med ett gemensamt ord för bröstarvingar och tillhör den första arvsklassen.

Om det inte finns någon som kan ärva i första arvsklassen går arvet till andra arvsklassen, som består av föräldrar, syskon och halvsyskon.

Om det inte finns någon som kan ärva i andra arvsklassen går arvet till tredje arvsklassen. I den ingår mor- och farföräldrar, mostrar, fastrar, morbröder och farbröder. Kusiner ärver däremot inte.

Om kusiner är de närmaste släktingarna och testamente saknas, ärver Allmänna arvsfonden.